DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.) » Отец Просперо Греш, OSA »

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

Отец Просперо Греш, OSA

Съветник на Конгрегацията пише писмо на Васула от името на КДВ, задавайки й "петте въпроса". "

Collegio Sta Monica,
Rome

4 април 2002

 

Уважаема Г-жа Риден,

На 6 юли 2000 г. отправихте писмо до Н.B.П. Кардинал Ратцингер по повод Нотификацията на Конгрегацията за Доктрината на Вярата отнасящо се до вашите писания. Неговото Високопреосвещенство беше уведомен за писмото ви и заедно със сътрудниците си реши да ви даде възможността да изясните смисъла на някои твърдения съдържащи се в публикациите ви. За тази цел бях избран да се срещна лично с вас, както под формата на разговор така и писмено, за да може Конгрегацията да получи ясна представа за тълкуването на тези ваши твърдения. Желая да изясня от самото начало, че след като не сте Римокатоличка, не сте в юридикцията на Конгрегацията и не следва порицание във вашия случай. Тъй като обаче мнозина католици следват “Истинския в Бога Живот”, те също имат правото да знаят къде се намират относно някои догматични и практически точки засегнати в писанията ви. Уведомени сме също така за благотворителните ви дела, за усилията ви да отведете всички Християни към единство с Eпископа на Рим, за голямата ви благочестивост към Благословената Дева Мария, за представянето на Бога като Бог на Обич дори към не-Xристияните и за живото ви противопоставяне спрямо рационализма и спрямо корупцията всред Християните. Също така, последните ви книги изглежда са отстранили някои двусмислени изрази съдържащи се в първите книги. Без оглед на това, ще ви бъда признателен, ако можете да отговорите, колкото е възможно по-ясно, на няколко въпроса, за да помогнете на Конгрегацията да придобие по-ясна представа за вашите дейности.

  1. Знаете много добре, че за Kатолиците, както и за Православните съществува само едно Откровение, това на Бог Иисус Христос съдържащо се в Светото Писание и в Свещеното Предание. В Kатолическата Църква, дори и “лични” откровения, както в Лурд и Фатима, въпреки че биват сериозно вземани под внимание, не съставляват елементи на вярата. Затова, в този смисъл считате ли писанията си за откровения и по какъв начин трябва да бъдат приемани от вашите слушатели и читатели?

  2. Принадлежите на Православната Църква и често насърчавате свещеници и епископи от тази вяра да признаят Папата и да се помирят с Римокатолическата Църква. Поради тази причина, уви, не сте желателна в някои страни на собственото ви изповедание. Защо предприемате тази мисия? Какво е мнението ви за Епископа на Рим и как предвиждате бъдещето на Xристиянското единство? Четейки написаното от вас, обаче, се създава на места впечатлението, че стоите над двете Църкви, без да се обвързвате с никоя. Например, изглежда се причaстявате и в двете Църкви, Kатолическата и Православната, но в съпружеския ви статут следвате пътя на “икономия”. Както вече споменах, тези бележки нямат смисъла на порицание към вас и нямаме абсолютно никакво право да отсъждаме за въпроси засягащи съвестта ви, но разбирате нашата загриженост относно Kатолиците, които ви следват и които биха изтълкували това поведение по начин относителен и да бъдат изкушени да пренебрегнат дисциплината на собствената им Църква.

  3. В началните ви писания, както се споменава в “Нотификацията”, съществува известна неяснота относно Лицата на Светата Троица. Уверени сме, че сте съгласна с учението на вашата Църква. Смятате ли, че бихте могла да ни изясните тези изрази? Когато се разглеждат въпроси на вярата, не е ли полезно да бъде следвана официалната терминология от установения катехизъм, за да бъдат избегнати неясноти в мислите на читателите на “Истинския в Бога Живот”?

  4. Съществуват също така известни трудности отнасящи се до протологията и есхатологията. В какъв смисъл душата има “взор към Бога”, преди да бъде внесена в тялото? И как виждате мястото на Новата Петдесетница в историята на спасението във връзка с парусията и възкресението на мъртъвците?

  5. Каква е същинската самоличност на движението на “Истинския в Бога Живот” и какво изисква от своите последователи? Каква е неговата структура?

 

Уважаема Госпожа Риден, съжаляваме, че ви безпокоим с тези въпроси и можете да бъдете уверена, че оценяваме добрите ви дела и добрите ви намерения. При все това, в отговор на писмото ви до Кардинал Ратцингер, сметнахме за наш дълг да изясним известни неясноти, които може би са ви избегнали в писанията ви. Това го дължим на вашите Kатолически читатели, които е възможно да изпитат сблъсък в съвестта, следвайки вашите писания. Молим ви да не бързате да ни отговорите. Ще бъде по-добре, ако вие и аз можем да се срещнем и да проведем някои неофициални разговори, преди да напишете, каквото и да е било. Молете се Светият Дух да ви осветли и се посъветвайте, с който желаете духовник или богослов имащ вашето доверие. Уверени сме, че въпросите ни ще ви помогнат също така да проумеете дълбоките понятия в писанията ви, така че да ги направят по-приемливи, както за Kатолиците така и за Православните. Лично аз, ще бъда на ваше разположение, за да изясня смисъла им.

Неговото Високопреосвещенство ви изпраща своите поздрави с увереността, че ще доставите удовлетворителен отговор, за да улесните усилията му да се отзове на исканията в писмото ви.

Искрено ваш в Христос

От. Просперо Греш, OSA

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
        КДВ Съдържание
        Архиепископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Йосиф Августин Ди Ноя
        Кардинал Йосиф Ратцингер
        Васула информира читателите на ИвБЖ за контакта с КДВ
        Отец Просперо Греш, OSA
        Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш
        Въпрос 1: Връзка между ИвБЖ и Откровение.
        Въпрос 2: Отношението ми, като Православна Християнка, към Римокатолическата Църква
        Въпрос 3: Неяснота в терминологията относно лицата на Светата Троица
        Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология
        Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?
        От. Ларс Месерсмит
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message