DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.) » Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?  »

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

Отговорите на Васула към КДВ постредством От. Просперо Греш

Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?

Каква е същинската самоличност на движението на “Истинския в Бога Живот” и какво изисква от своите последователи? Каква е неговата структура?

Истинският в Бога Живот не е движение, а апостолски призив.

Истинският в Бога Живот не е движение, нито има офис. Това е просто един призив за помиряване и единство към всички, без изключение. Призивът не се отправя само към Християните, а привлича в недрата си и не-Християните да станат Християни. След прочита на вдъхновените писания на Истинския в Бога Живот, мнозина Евреи, Мюсюлмани, Будисти и Индуисти са се покръстили, въпреки че духовността му е Троичната съзерцателна духовност и е изцяло попита в Християнството. Христос се беше помолил за това на Отеца и каза: “И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мен чрез тяхното учение.” (Йн 17, 20) Така, с благодатта, Бог отваря много врати. Например, още в началото ми беше казано, че това апостолско дело ще се осъществи.

Бог ще ти даде Мира Си и Силата Си, когато дойде часът да покажеш посланията. Бог иска от теб да дадеш на всички тези послания... (Ангелът ми говори 6.8.1986) Не трябва да се плашиш. Ще работиш за Иисус Христос. Ще помогнеш на другите да се развият духовно. (Ангелът ми, 7.8.1986) Когато ще бъдеш изпълнена със Светия Ми Дух, ще можеш да доведеш и други при Мен и тогава ще се умножите. (Иисус, 5.9.1986) Причината, поради която те зова по този начин е да поведа и другите, всички онези, които Ме изоставиха и не Ме чуват. Поради тази причина този зов е в писмена форма. (Отецът 18.11.1986)

Будистите монаси от Хирошима, узнавайки и те за посланията ме поканиха да се изкажа в техния храм. Католическият Епископ присъствуваше също. Беше годишнината от атомната бомба. Представих им едно съвсем Християнско послание. След това, им дадох огромна Розария да я окачат на стената за своя диалогизъм и една статуя на Богородицата от Фатима, която поставиха в двора си.

Евреи, които прочетоха посланията на Истинския в Бога Живот, пожелаха да се покръстят и един от тях преведе първия том на Истинския в Бога Живот на еврейски. В момента книгата е под издаване. Всички те живеят в Израел.

Наскоро, Бангладеш ми поиска да говоря на народа на Дака в един открит стадион. Бяха поканили един имам от джамията, който прие поканата им да открие срещата с молитва, присъствуваха и много други мюсюлмани. Присъствуваха също така представители на Индуисти и Будисти и Католически свещеници. Посланието отново беше напълно Християнско (взето от вдъхновените писания на Истинския в Бога Живот). Централното и основно послание, което дадох беше Бог да бъде видян като Бог на обич, да се помирят с Бога и с ближния си, да се сприятелят и да се научат да се уважават един другиго. Когато съборът приключи, двама мюсюлмани поискаха да станат Християни и да се покръстят. “Искам всички нации да чуят словата Ми. Ще те напътя и ще ти кажа кой път да поемеш.” (10.1.1987)


Съзерцателни учения

Вдъхновените писания учат читателите да опознаят Бога и да Го проумеят. Мнозина вярват в Бога, но не познават Бога, затова това ни насърчава да имаме задушевна връзка с Бога, което ни води към живот съединен с Него. Обединени по този начин, посредством Светия Дух, в Христос, вярващите биват определени да живеят същия живот, живот в Христос.

Писанията казват: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със силата си и богатият да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Мен. (Йер. 9:23-24)


Създаване на групи за молитва

Писанията на Истинския в Бога Живот ни учат да прилагаме простата сърдечна молитва и да превръщаме живота си в непрестанна молитва, което означава да живеем непрекъснато съединени с Бога и Бог с нас. Но са също така мощен призив за създаването на групи за молитва в целия свят. Откакто хора от повече от 60 страни организираха срещи, за да давам свидетелство, във всичките тези страни сега са създадени групи за молитва. Във всяка страна съществуват доста групи. Например, във Франция съществуват 48 вселенски групи за молитва вдъхновени от духовността на Истинския в Бога Живот. В Бразилия, която е по-голяма страна, съществуват повече от 300 вселенски групи за молитва. Всяка група, независимо дали Християните са православни или лутеранци, или англиканци, или баптисти, всички заедно започват с Розарията.

“С какво нетърпение очаквам да дойде този ден! Денят, в който ще те изпратя като Свой дар в цялото човечество. Ще узнаят, и онези, които Ме обичат и ще Ме разберат по-добре. Мъдростта ще подели Богатствата Си с цялото човечество.”(Говори Иисус 25.1.1987)


Стимулиране на вярата към ученията на Църквата

Четейки писанията на Истинския в Бога Живот, ние се учим да останем верни на църквата. Казвам на хората, “дори и да ви изгонят от църквата, върнете се от прозореца, но никога не оставяйте църквата”. Писанията ни учат да посещаваме Благословените Тайнства и да оставаме с Христос в боготворение. Учат ни да участвуваме в Тайнствата на Църквата и да спазваме Преданието, да се обучаваме в себеотрицание, покаяние, пости и най-вече да практикуваме Тайнството на изповедта. Приканват ни да ходим с готовност на Свeтата Литургия всекидневно, ако това е възможно. Обясняват ни значимостта на Евхаристията.

“И посредством това Общение осветявам всички онези, които Ме приемат, обожествявайки ги, за да станат плът от Плътта Ми, кост от Костта Ми. Поделяйки Ме, Мен, който съм Божествен, вие и Аз ставаме едно тяло, духовно съединено. Ставаме роднини, тъй като мога да ви направя съучастници в обожествяването. Посредством Божеството Си, обожествявам хората…” Говори Иисус, 16.10.2000).


Дейности: благотворителни домове поддържани от читатели

През 1997 г. ми беше дадено по благодат видение с Благословената Майка, както стоях на Площада на Рождеството във Витлеем, и я чух да казва, че не е достатъчно само духовна храна, а трябва да мислим за бедните и да ги храним. Веднага след като го известих това на нашите групи за молитва, мнозина изявиха желание да помогнат за откриването на благотворителни домове за прехрана на бедните. Тези домове се наричат “Бет Мириам”. Съществува един в Бангладеш, четири във Венецуела, три в Бразилия, два във Филипините, едно сиропиталище в Кения и наскоро ще бъде открито едно в Порторико, в Индия, в Румъния и в Украйна. Прилагам към настоящия документ съответна информация.(Приложение 2) Цялото това дело се извършва на доброволни начала. Тези “Бет Мириам” функционират единствено с дарения. Става въпрос за местни начинания, местни домове без някаква структура, която да ги свързва. Самостоятелни са и биват поддържани от хората в групите за молитва, които поемат задължението не само да служат на бедните, но и да им предоставят медицински услуги, както и облекло и образование за децата. Накрая, тези домове работят в дух на непрекъсната молитва и са от вселенско естество.

“Установи Моите Богородични Домове, навсякъде където можеш. Повдигни потиснатите и помогни на сирака. Защити Ме, избави Ме от калта, приюти Ме и Ме нахрани. Облекчи Ме от товара Ми и от умората Ми. Подкрепи Ме и Ме насърчи. Каквото правиш за най-незначителния Ми брат, го правиш за Мен… Благославям онези, които подкрепят живота Ми. Нека останат добродетелни и всеотдайни. Аз съм с вас… IC.” (Говори Иисус,27.03.2002).


Призив за евангелизация

Някои читатели на Истинския в Бога Живот, подбудени от посланието, чувствуват, че могат да дадат свидетелство по света и да спомогнат за разпространението на Благовестията. След като станаха покорни органи на Светия Дух снабдяващ ги с благодатта на словото и с чувството на вяра, сега са способни да отидат и да дадат свидетелство в целия свят, зовейки хората към молитвен живот и подбуждайки ги да образуват групи за молитва. Целта е да ги стимулират да променят начина си на живот и животът им да се превърне в непрекъсната молитва. Една малка част от групата за молитва в Дака ходи в селата (при Mюсюлмани) и им чете посланията. Мнозина вярват и желаят да станат Християни.

“Желая да направя от всеки един от вас Жив Факел от Пещта на Обичта. Почети Ме сега и проповядвай с обич за Обичта.” (Говори Иисус 27.01.1989).


Благоговение към Дева Мария

Истинският в Бога Живот ни поощрява да станем деца на Богородицата, след като Неопетненото Й Сърце никога не е разделено от Свещеното Сърце на Иисус, а е изцяло съединено с Неговото. Нашата Майка е опората ни и го знаем това. Участвуващите в групите ни за молитва било Протестанти, Калвинисти или други, се учат всички да почитат нашата Богородица, Светиите ни и да се молят на тях.

“Не забеляза ли как се смекчава Сърцето Ми и как винаги облагодетелствува Сърцето Й? Как е възможно да отрека на това Сърце, държало вашия Цар, каквото Ми поиска? Всички вярващи, благословете Сърцето Й, защото, благославяйки Сърцето Й, благославяте Мен.” (Говори Иисус 25.03.1996).


Асоциации на Истинския в Бога Живот

Ако в някои страни съществуват асоциации на ИвБЖ, то е само за юридически цели свързани с подкрепата на делото за евангелизация и за издаването на книгите. Ако създадохме асоциации в някои страни, то беше за да се подчиним на местните закони. Ще спомена само един пример: отварянето на пощенско отделение с името на ИвБЖ. Но аз никога не съм замисляла да създам движение. Книгите са преведени на 38 езика и не съм получила авторски права от никого, освен от френското издателство PARVIS, тъй като издателят каза, че това подлежи на собствените му правила. Тези суми се използуват за благотворения, да покрият нуждите по издаването на книгите и за пътни разходи, да се дават свидетелства в страни от третия свят, където нямат необходимите средства.


Други дейности

Всеки две години участници в групите за молитва ми помагат на доброволни начала в подготовката на международни срещи за вселенство. Тези срещи ни служат и като поклонения. Досега бяха осъществени четири срещи. Най-голямата беше през 2000 г. на Светите Места (по време на посещението на Папата там), където участвуваха 450 души от 58 страни. Заедно с нас бяха 75 клирици от 12 различни църкви. Тази година ще се опитаме това да стане в Египет.

С всичко това, обичам Дома на Господа и най-вече обичам Бога. Задължена съм Му за благодатите, които ми даде. Някога ми беше казал: “Дадох ти даром, затова дай и ти даром.” И точно това се старая да правя. Предавам даром словата Му на всеки, който желае да чуе.

Благодаря ви за това, че ми позволихте да осветля въпросите относно писанията ми и дейностите ми. В страниците на www.tlig.org ще намерите повече сведения. Бих ви помолила да поздравите от мое име Н.В.П. Кардинал Йосиф Радзингер, Всепреп. Тарсизи Бертоне и Всепреп. Джианфранко Цироти, както и Високопреосвещенствата от Консулта на Конгрегацията за Доктрината на Вярата, благодарейки им отново за това, че ми дадоха възможността да обясня делото си. Надявам се, че това стана в очаквания срок. С удоволствие ще отговоря писмено или устно на всички други въпроси, които е възможно да имате. И съм готова да приема, каквито и да е предложения от ваша страна за изясняването на някой израз в книгите на ИвБЖ. Ако е необходимо, мога да прибавя тези изяснения в новите издания на книгите си. Приключвайки, изпращам ви сърдечните си поздрави и най-горещите си пожелания,

Искрено Ваша в Христос,

Васула Риден

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
        КДВ Съдържание
        Архиепископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Йосиф Августин Ди Ноя
        Кардинал Йосиф Ратцингер
        Васула информира читателите на ИвБЖ за контакта с КДВ
        Отец Просперо Греш, OSA
        Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш
        Въпрос 1: Връзка между ИвБЖ и Откровение.
        Въпрос 2: Отношението ми, като Православна Християнка, към Римокатолическата Църква
        Въпрос 3: Неяснота в терминологията относно лицата на Светата Троица
        Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология
        Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?
        От. Ларс Месерсмит
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message