DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.) » От. Ларс Месерсмит »

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

От. Ларс Месерсмит

Протосингел на Католическата Църква на Дания

Васула и Кардинал Ратцингер

На 10 юли 2004 г. Префектът на Конгрегацията за Доктрината на Вярата, Кардинал Ратцингер, изпрати писмо на мнозина епископи относно отсъждането от страна на същата Конгрегация спрямо Васула Риден посетила множество Северни страни от 2 до 11 октомври 2004 г.

Кратко представяне на Васула за онези, които не я познават: Родена е през 1942 г. в Египет от Гърци родители принадлежащи на Гръцкоправославната Църква. След брака си с Швед, пътува в целия свят в светско обкръжение. Не е практикувала религиозните си задължения. През 1985 г. в Бангладеш, където живеела, срещнала Бога по съвсем особен начин и това е станало началото на дълбок Християнски живот. Христос влиза истински в живота й и тя започва да записва всекидневните си разговори с Него. Васула слуша гласа на Иисус, но странното в този контакт, който съществува до днес е, че Иисус води същевременно и ръката й, т.е. пише посланията си, използувайки нейната ръка. Това се вижда много ясно в публикуваните ръкописи. Мнозина видни теолози са писали за този почерк като за феномен, който се различава в много точки от нареченото “автоматично писмо”. Оттогава, тя пътува в света, свидетелствувайки въз основа на своите писания носещи името Истински в Бога Живот.

На 6 октомври 1995 г. Конгрегацията за Доктрината на Вярата издаде Нотификация в отговор на много епископи и вярващи Католици, които бяха поискали ръководство. Конгрегацията за Доктрината на Вярата реши в онази епоха да предупреди вярващите да не считат писанията на Васула за свръхестествени и оспори някои догматични изрази намиращи се в тях. Нотификацията вдигна буря от неодобрения от страна на видни теолози, които бяха убедени за автентичността на писанията. През последните две години, се осъществи контакт между Конгрегацията и Васула, чиито резултат е документът към някои епископски конференции, които бяха изразили особена загриженост за изясняване мнението на Конгрегацията спрямо Васула. Документът е подписан от самия Кардинал Ратцингер. В писмото той споменава, че Васула в отговорите си към Конгрегацията, издадени в последния том на “Истинския в Бога Живот” “предостави полезни пояснения отнасящи се до семейния й статут, както и до известни трудности, които в гореуказаната Нотификация бяха изложени относно писанията и участието й в тайнствата.”

Тази декларация изглежда по-скоро лаконична, но въз основа на Нотификацията от 1995 г. означава, че Конгрегацията доволна от нейните отговори и не настоява повече на догматичните опасения спрямо нея. По разбираем начин, Конгрегацията избягва да заключи, че Васула е действително Божи инструмент, а по-скоро оставя тази грижа на епископа, свещеника или всеки вярващ да оформи своята оценка. Този документ казва единствено, че епископите, ако това е необходимо, би трябвало да дават указания за вселенските групи за молитва, които Васула организира.

Многобройни свидетелства от различни християнски вероизповедания и дори не-Християнски показват, че съществуват хора, които са повярвали истински и дълбоко в Христос, четейки и слушайки Васула. Иисус казва, че духовните неща трябва да се съдят по плодовете им. Няма никакво съмнение, че плодовете от тези дейности на Васула са добри, но следва всеки да различи дали е един от инструментите на Иисус Христос днес. Въз основа на краткото писмо на Кардинал Ратцингер не съществува вече и следа от съмнение, че един Католик може с чисто съзнание да счете Васула като пратеница на Бога. Разбира се, всеки е свободен и да не го направи, но вече не е възможно да се поставят догматични причини, за да бъде отхвърляна. За да съди човек духовните неща, необходимо е да се вслуша в сърцето си. Свободата и уважението на мнението на другите се налагат, когато става въпрос за появявания и пророчества.

20.10.2004

От. Ларс Месерсмит
Католическа Църква на Дания

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
        КДВ Съдържание
        Архиепископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Йосиф Августин Ди Ноя
        Кардинал Йосиф Ратцингер
        Васула информира читателите на ИвБЖ за контакта с КДВ
        Отец Просперо Греш, OSA
        Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш
        Въпрос 1: Връзка между ИвБЖ и Откровение.
        Въпрос 2: Отношението ми, като Православна Християнка, към Римокатолическата Църква
        Въпрос 3: Неяснота в терминологията относно лицата на Светата Троица
        Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология
        Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?
        От. Ларс Месерсмит
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message