DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Vigningsböner » Vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta »

Vigning till Jesu Heliga Hjärta

26 januari, 1992

Jesu Heliga Hjärta,

kom och tag mig helt i besittning
så att mina motiv blir Dina Motiv
mina önskningar Dina Önskningar,
mina ord Dina Ord
mina tankar Dina Tankar,
tillåt mig sedan att gömma mig i den
djupaste vrån av Ditt Heliga Hjärta
utplåna mig helt och hållet;
jag, (...), skall tillbe
Ditt Heliga Hjärta från mitt innersta,
jag lovar att tjäna Ditt Heliga Hjärta
med en eld inom mig,
jag skall med iver tjäna Dig
mer innerligt än tidigare;

jag är svag men jag vet
att Din Styrka
skall upprätthålla mig;
tillåt mig inte att förlora Dig ur sikte,
ej heller mitt hjärta att förirra sig på avvägar;
jag ,(...), skall endast söka Ditt Heliga Hjärta
och längta bara efter Dig;

Jesu Heliga Hjärta,

gör mig ovillig till allt
som är emot Din Helighet
och Din Vilja;
sålla mig om och om igen
se till att ingen rival finns kvar i mig;
förstärk från och med idag
de kärlekens band med vilka Du
har bundit mig, och låt min själ
törsta efter Dig och gör mitt hjärta sjukt av kärlek till Dig;

Jesu Heliga Hjärta,

vänta inte,
kom och förtär hela mitt jag
med Din brinnande Kärlekslåga;
vadhelst jag gör från denna stund,
skall jag göra endast för Dina Intressen
och Din Ära, inte för mig själv;

Jag, (...), viger mitt liv till Dig
och från och med nu är jag villig
att vara Din Kärleks slav, ett offer
för Dina Brinnande Önskningar och Ditt Lidande,
en tillgång för Din Kyrka
och Din Själs glädje;

låt mig likna Dig vid Din Korsfästelse
genom den bitterhet jag kommer att möta
i döva själar och i att se dem falla;
ge min själ sin andel;

Jesu Heliga Hjärta,

bespara mig inte Ditt Kors,
liksom Fadern inte besparade Dig;
håll fast mina ögon, mina tankar och
mina önskningar som fångar i ditt Heliga Hjärta;

ovärdig är jag, och förtjänar inget,
men hjälp mig att leva efter mitt vigningsbeslut
genom att vara lojal
och outtröttligt åkalla Ditt Heliga Namn;
låt min ande avsky allt som inte är av Dig;

Jesu Heliga Hjärta,

låt min själ mer än någonsin tidigare
bära Din Kropps Märken för själarnas omvändelse;

Jag, (...), lägger frivilligt min vilja
under Din Vilja,
nu och för evigt; amen;

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
        Vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta
        Vigning till de Två Hjärtana
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag är din Tröstare
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är Kärlekens Ande
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message