DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Ďábel tě chce znovu stáhnout k sobě
 • Ďábel tě nenávidí
 • Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení
 • Dal jsem ti Dar Své Lásky
 • Dal jsem ti Duchem pomazaná Poselství
 • Dal jsem ti život, abys oslavila Mne
 • Další volání k pokání
 • Dám Své Církvi novou vznešenost
 • Dám znovu tvar tomu, co je beztvárné
 • Danielovo proroctví se naplní
 • Daruj Mi duše
 • Dával jsem ti lekce Vznešené spirituality
 • Dávám Své Slovo svobodně
 • Dávám Svému Duchu vanout od národa k národu
 • Dávám ti srdce učedníka
 • Dávej Mu vždy přednost - Oplácej zlo láskou
 • Dej Má Díla přeložit do francouzštiny
  Byla jsi Mnou vyučována
  Nejsi sama
 • Dej se ode Mne slepě vést
 • Dej si pozor
 • Dej si pozor na ty, kdo mají ústa, ale nic neříkají
  Bylo Mi radostí vyučovat tě
  Ať má tvůj hlas autoritu, vždyť tě poslala Autorita Sama
 • Dělíme se o Mé Utrpení
 • Den Mého Návratu je blíže, než si myslíte
 • Den před Nanebevzetím Panny Marie
 • Den soudu - Přišel Čas třídění
  Beránkova Pečeť
 • Desatero přikázání
 • Děti jsou Mou slabostí
  Vybral jsem si úplné nic
 • Dnes je Svatý Duch Milosti vskutku Úhelným Kamenem
 • Dnes jsi Mě korunovala slávou
  Zůstaňte věrní, doba je velmi zlá
 • Dnes se množí obřady vraždění dětí
 • Dnes se narodilo dítě
  Buď Mou radostí a pracuj pro Mne
 • Dnes smutně shlížím na Svou Církev
 • Dnes tě posíláme jako nezkrotný plamen
  Naklonili jste svůj sluch netečnosti
 • Dnes, Říme, se ve tvé duši zrcadlí Šelma
  Nové Nebe a Nová Země
 • Dny soužení jsou před vámi
 • Dny zúčtování už začaly
 • Dokázala bys Mě milovat, aniž bych ti pomohl?
 • Dokonce i po tvé smrti bude tvé tělo dál prorokovat
  Stvořiteli, přijď ke mně
  Rozšiřuj Mé Království a dávej!
 • Dokonce i pouhý pohled na Mě Mne rozradostní
 • Dopadne na ně Můj Meč
  Předejte Mé varování
 • Dovol Mému Duchu, aby dýchal ve tvém duchu
 • Dovol Mi být tvým Duchovním Vůdcem
 • Dovol Mi dát ti pokročit
 • Dovol Mi kázat ti
  Kamkoli tato léčivá Voda přiteče, KAŽDÝ nemocný, chromý či slepý bude uzdraven
 • Dovol Mi, abych byl v tvé nicotnosti Vším
 • Dovol Mi, abych se tě zcela zmocnil
 • Dovol Mi, abych tě zdokonalil
 • Dovol svému srdci, aby se Mnou mluvilo!
  Modlete se za své kněze, nikoho neobviňujte
 • Dovol, abych ti nabídl rekolekce a pouť v Mém Těle
 • Dovolil jsem tvým očím, aby viděly Mou slavnou Vznešenost
 • Dovoluji Si podléhat dojetí
  Dvě Lampy
  Pojďte, nedejte se už strhnout k násilí
 • Dovoluji Svému Srdci, aby bylo obměkčeno
 • Dovoluji Svým obrazům plakat
  Naše Dvě Srdce zvítězí nad Nepřítelem
 • Dovoluji, aby pronásledovali i tebe
 • Dozvíte se jak žít Opravdový život v Bohu
  Den Páně je blízko
 • Duch je činný a živý
 • Duch pomazal tato Poselství
  Neobviňuj pyšné, modli se za ně
 • Duchovní jednota
 • Duchovní poušť
 • Duše Mě znovu probodávají
  Ježíš je tvůj Průvodce
 • Duše pod vlivem Satana
 • Duše v Očistci
 • Duše, která odevzdala svou vůli do Boží Vůle, se nestrachuje
 • Důvěřuj Mi, stůj pevně a slož svou naději ve Mě; nejsi sama
 • Dvanáct Blahoslavenství
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message