DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dokonce i po tvé smrti bude tvé tělo dál prorokovat
Stvořiteli, přijď ke mně
Rozšiřuj Mé Království a dávej!

7. června 1993

ach! tady jsi, učednice, čekám na tebe; pokoj, dcero Mé volby;

Ježíši, držím Tě za Ruku,
a to, co mi šeptáš do ucha, mě těší:
„Neboj se,“ stále mi říkáš, „pomohu ti,“
a dostává se mi pomoci.
Způsobil jsi, že Ti má duše zpívá;
Svým Prstem jsi na mé srdce napsal
moudrost všech Věků;
těší Tě odhalovat mi skrytý smysl Svých přísloví
a Tvé Srdce jásá, když mi odhaluje Svá Bohatství!
Ale abych dala všechno, co jsi mi dal,
k tomu potřebuji Tvou Sílu, Tvou Trpělivost,
Tvou Moudrost, Tvou Pokoru, Tvou Lásku,
abych tě nikdy nezklamala
při svém obtížném poslání!

žádný úkol pro tebe nebude příliš těžký a nikdo si tě nebude moci podmanit, žádný světský vládce s tebou nikdy neotřese, dokonce i po tvé smrti bude tvé tělo dál prorokovat; všechna práce, kterou děláš, nebude nadarmo; říkám ti, i když Nepřítel bude proti tobě běsnit, Já odrazím jeho útoky; tak předávej Má Poselství, ať očistí srdce tohoto pokolení;

 

8. června 1993

pokoj s tebou; Mé dítě, Mé Oči bdí nad tebou; dovol Mi užívat tě, dovol Mi ukázat, jaké mám v tobě zalíbení; tobě jsem udělil Svou přízeň; dcero, říkej tato slova;

Stvořiteli, přijď ke mně,
Jahve, můj Bože, zachraň mě,
Pane Nebes a země, požehnej mi,
amen;

 

9. června 1993

Vassulo-Mého-Utrpení, opři se o Mě; naplň se Mnou své poslání; rozšiřuj Mé Království a dávej! dávej štědře Mou Nebeskou Manu hladovým a chudým; utvářel jsem tvé rty, aby mluvily a byly Mou Ozvěnou; proto mluv, Moje maličká, budu mluvit tvými ústy; proto se raduj a předávej Má Slova Lásky, neboj se;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message