DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Musím tě nechat na zemi dokončit tvé poslání
Můj Svatý Duch je Úhelným Kamenem Mé Církve

10. června 1993

(USA)

květino, dovol Mi říci ti: beze Mě je tvůj stůl prázdný, beze Mě tvá radost není úplná; věz, že Já jsem tvůj Pokoj, tvůj Život, tvá Naděje; Já jsem První a Poslední; naplním tvou duši světlem, aby žila navždy v Mé blízkosti; Má Duše bolestně touží po tom, mít tě už teď blízko Sebe v Nebesích, prozářenou Mým Světlem; ale musím tě nechat na zemi dokončit tvé poslání; pamatuj si, že Já Jsem vždy s tebou, abych vedl tvé kroky; miluji tě; Láska je blízko tebe a ach… každým dnem, který uplyne, se přibližuje ten den! prospívej ve Mně a tvá duše bude sycena Mou Láskou; Vassulo, dovol Mi být dál tvým Vychovatelem, těší Mě to… dovol Mi dovršit v tobě Mé touhy;

oplácej zlo láskou; jdi v pokoji;

 

11. června 1993

(Omaha - USA)

Mé dítě, Mé dítě, dávám ti Svůj Pokoj; nech Mě svobodně užívat tvou ruku, nech Mě svobodně užívat tvé rty, nech Mě svobodně užívat tvou mysl a tvé srdce, dovol Mi zmocnit se tě, jak jinak bys mohla být Mou Ozvěnou a předávat Má Poselství, kdyby Můj Duch neovládl tvého ducha? jak by mohla ratolest vinné révy žít, kdyby nedostávala mízu z kmene? odsekni ji od Kmene a uvidíš, jak rychle zvadne;

Můj Svatý Duch je jako míza, která do tebe proudí a udržuje tě naživu; takovým způsobem se máš spoléhat na Mého Ducha, Dárce Života, Dárce věrné lásky, Dárce radosti a pokoje; ano, Můj Svatý Duch je Oheň, který ohýbá a taví srdce, aby dodržovala Má Přikázání, přičemž odvrací vaše oči od nicotných model; Můj Svatý Duch je štědrým dárcem Mého Slova a dává ti hledat Moudrost celým srdcem a celou myslí;

zvláště v této době z celého srdce snažně proste o dary Mého Svatého Ducha; stane se vaší Pochodní, aby vás zachránil před Smrtí a nedovolil vašim nohám klopýtnout a ach! co by Můj Svatý Duch pro vás neudělal! Můj Svatý Duch vás povede, abyste vedli život v Mé Přítomnosti a ve dvorech Mého Království; Můj Svatý Duch je rozhodující pro znovuzbudování Mé Církve, je:

Úhelným Kamenem Mé Církve,

ale vaše pokolení jej odmítá;1 říkám vám znovu, jsou zde stavitelé, ale musí být formováni a poučeni; spěchejte a znovu zbudujte Mou Církev, použijte každý kámen a nezapomeňte na ten nejdůležitější, nezavrhujte úhelný kámen! a teď, Mé dítě, opakuj po Mně:

Pane, jsem tvá, zachraň mě
a zachraň mé bratry a sestry
svou Vykupující Láskou;
amen;


1 Úhelný Kámen.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message