DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Važ si této sklizně, važ si našeho manželství

5. června 1993

Vassulo, manželství je třeba ctít a zachovávat ve svatosti; zasnoubil jsem si tě1 a učil jsem tě spoléhat na Mou Milost; udělal jsem z tvé duše oltář a nevěstu pro Sebe, tvého Boha; učil jsem tě poslušnosti a odmítání všech věcí, které nejsou Mé; svěřil jsem ti jako Manžel Své Zájmy; učil jsem tě kázni, ubohé stvoření z masa; Já, Věčný, jsem tě hýčkal, tvé obrácení přišlo ode Mě! vyléval jsem na tebe Svá učení jako proroctví; už Mi s tebou dochází Trpělivost, Vassulo! provinila ses (...),2 a to je totéž, jako (…), toho všeho se musíš vzdát! obnovil jsem tě k obrazu, který se Mi podobá, a miluji tě; proč (...)? ale hleď, i přes tvou nevěrnost Má Věrnost trvá Věčně; říkám ti to dost rázně, ale to proto, abych ti připomněl, že jsi dostala zvláštní poslání! a od této chvíle… už žádné kompromisy… žádné! už to nebudu trpět; žij proto tak, jak chci, abys žila, protože Já žiji v tobě; nezneužívej Mé Trpělivosti!

a ještě jedna věc… napiš to!3 ano! řekni mi, co se stalo s tvým někdejším nadšením? mám říci, že na tebe není spolehnutí? místo toho, aby ses poddávala podnětům, které by tě mohly vést k zatracení, zvedni své oči ke Mně a starej se o Mé Zájmy a čerpej ze Mě Život a odhaluj světu bohatství Mé Slávy; neboj se, nikdy ti nevezmu dary, které jsem ti dal, ani neodvolám Svou volbu, ale zeptám se tě na jednu věc: proč jsi ode Mě odvrátila oči?

Já nevím.

víš!

Možná proto, že jsem Tě nechtěla vidět rozhněvaného?

zkus to ještě jednou…

Možná proto, že jsem nechtěla vidět, že se mnou nesouhlasíš?

ano! ano, Vassulo; odevzdej Mi celé své srdce! mluv!

Vezmi si mé srdce, Pane.

řekni to!

Je mé srdce vůbec z masa, nebo se proměnilo v kámen?

jedině když budeš ode Mě odseknuta, se tvé srdce změní v kámen…

Tak mám ještě naději…

posílám tě žnout úrodu, kvůli které ses nenamáhala, važ si této sklizně, važ si našeho manželství;

teď si uvědom, že mohu být stejně tak přísný jako laskavý; ať má svět užitek z úrody, pro kterou jsem Já Sám pracoval bez oddechu! a ty se netrap, narouboval jsem tě na Sebe a jsi částí Mě, proto chci, abys byla naprosto spolehlivá! pojď a uctívej Mě tím, že pamatuješ na Mou Přítomnost; ic


1 Odkaz na Iz 54,5: „Tvůj stvořitel je tvůj choť; Jahve Sabaoth je jeho jméno.“
2 Ježíš diskrétně svolil, že to nemusím napsat.
3 Ježíš se na mě díval a z Jeho Očí jsem poznala, že ze mě nemá radost, spíše se zlobil.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message