DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • V Betlémě
 • V čase hladu jsem přišel
  Oč žádám je láska, abych prolomil bariéry vašeho rozdělení
  Kráčej v Mém Světle a zůstaň se Mnou spojena
 • V čase pronásledování
  Ježíš vysvětluje Apokalypsu 6,12-17
 • V Mé Církvi je rozdělení, jako Kain a Ábel
 • V Mé Církvi vládne zmatek - Neodsuzuj
 • V tobě budou vidět Mou Tvář
 • Varovné poselství světu a Spojeným Státům
 • Varuji ty, kdo se vysmívají Duchu
  Stvořil jsem tě, abys Mě milovala
 • Varujte se Podvodníka
 • Vaše generace je mrtvá - Jak velice toužím po této Jednotě!
 • Vaše modlitby mohou zničit každé zlé imperium tohoto světa
 • Vaše oči uvidí Mou Svrchovanost
  Spása je na dosah ruky
 • Vaše odpadlictví zradilo Mou Církev - Velké Obrácení
  Dětská slova lásky
 • Vaše odpadlictví vás usvědčuje
 • Vaše spása spočívá v obrácení a ve ztišení
 • Vaše srdce mohou být zlomena, ale stejně tak i Mé
 • Vaše Svatá Matka je Archou Úmluvy Mého Slova
 • Vaši kněží potřebují modlitby!
 • Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce
 • Važ si této sklizně, važ si našeho manželství
 • Ve tvé chudobě jsem Král
  Přišel jsem vychovávat tebe a miliony dalších prostřednictvím těchto Poselství
 • Ve tvé době sestupuji, abych zapálil tuto generaci
 • Ve tvé slabosti jsem veleben
  Zachovám zárodek nové generace pro příští věky
 • Ve vašich srdcích znovu zbuduji jednotu Své Církve
 • Věda
 • Vedu vás, abyste zkrášlili Mou Církev
 • Veleb Mé Jméno stále
 • Velké soužení Mé Církve
 • Velký Návrat - Nové Letnice
 • Velký pátek
 • Velký pátek
 • Velký Pátek a zpráva o Ukřižování - Božské otroctví
 • Věř v Má božská Díla
 • Věř v to, oč prosíš
 • Věříš v zázraky?
 • Věřit je také milost
 • Věrnost
 • Věřte v Mé zázraky
 • Věřte v to, oč prosíte
 • Vesnice Diang
 • Vězeň Lásky
  Ctěte Mé Svátosti
 • Vezmi Můj Kalich a pij z něho
 • Viděla jsem Rusko
 • Viděla jsi Pravdu tváří v tvář
  Co vyhlašuji, se splní ještě během tvého života
 • Vidíš, jak si Mě podmanila Má Horlivost pro lidstvo?
  Už jsem do ní vkročil (do Ruska)
 • Vím, co je pro tvou duši nejlepší
 • Víra
  Miluji vás z celého Svého Srdce
 • Vize
 • Vize Nebe a Svaté Bitvy
 • Vize Pomazání
  Zůstaň v milosti svého Stvořitele
 • Vleji do tvých očí Své Nadpřirozené Světlo
 • Vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch
 • Volám v této pustině
 • Volím chudobu, abych ukázal Svá Bohatství
  Národ zasvěcený ve Tvém Svatém Jménu bude vzkříšen
 • Vrátím se cestou, kterou jsem přišel
 • Vraťte se a litujte - Dovolte Mému Duchu, aby ve vás rostl
 • Vraťte se ke Mně a budete žít věčně
 • Vše je nocí pro ty, kdo nechtějí vidět
 • Vše, co potřebuji, je láska, láska, láska
 • Všechna Moudrost pochází ode Mě
 • Všechno, co děláš, ať se děje pro spásu duší
  Oslavuj Mě a pozvedej se Mnou Mou Církev
 • Všechno, co od tebe žádám, je odpověď na Mou lásku
 • Vstup do radosti svého Pána!
 • Všude budu rozsévat lásku
 • Vtáhnu vás do hlubšího vnitřního života
 • Vtiskněte Naše Dvě Srdce jako Pečeť na svá srdce
  Ať je vaše srdce jako zahrada
 • Vybral jsem si tě, abys byla Mým poslem
 • Vyčkávání znamená spánek
 • Vydávej sladkou vůni jako kadidlo
 • Vykvetl jsem v Jeho Spáse
 • Vyleji Svého Ducha
 • Vylití Ducha - Druhé Letnice
 • Vyrůstej v Mém Duchu
 • Vysázel jsem tuto Vinici a nazval jsem ji: Opravdový život v Bohu
 • Vystavím tě jako znamení, kterému budou odporovat, budou ti odporovat kvůli Jednotě
 • Vysvětlení 21. kapitoly Apokalypsy
  Ať za vás mluví vaše snášenlivost
  Ukázněte i své rty
 • Vysvoboďme duši
 • Vzbuď lítost, tvorstvo dřív, než přijdu
 • Vždy braň Pravdu až do smrti
  Klíče k Jednotě jsou Láska a Pokora
 • Vždy pamatuj na Mé něžné vedení
 • Vždy za tebou budu spěchat
 • Vzkřísil jsem tě
 • Vzkřísím Rusko, jako jsem vzkřísil Lazara
 • Vzpomínáš na Ninive?
  Cesta k Mému Kříži je značena Mou Krví
  Modlitba je vaší zbraní proti Satanovi
  Vaším Příbytkem je Mé Nejsvětější Srdce
 • Vzpoura se rozšířila jako mlha
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message