DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Věřit je také milost

7. září 1987

Pokoj tobě;

I Tobě, Pane.

absorbuj Mě, květino, ať tě zaplavuje Mé
Světlo a ulehčí tvým starostem; Můj
Dech je odvane a zeď, kterou před tebou
postavili, prostě spadne, rozkolísá se
a zhroutí, a tobě zůstane pouze úsměv;

absorbuj Mě, květino, ať tě zaplavuje Mé Světlo a ulehčí tvým starostem; Můj Dech je odvane a zeď, kterou před tebou postavili, prostě spadne, rozkolísá se a zhroutí, a tobě zůstane pouze úsměv; Má rosa spravedlnosti tě učiní krásnější, květino, přijmi Mé dnešní poselství; neboj se, neboť jsem Své plány připravil už dlouho předtím, než ses narodila;

Znamená to, že ať se cokoliv děje mně, Tvému Poselství a komukoliv, tak je to Tvá Vůle?

ano, milovaná, všechno, co přijde, přijde ode Mne;

Mám strach, že Tě zklamu, Pane.

jak bys ty mohla překazit Mé plány? přemýšlej, vždyť jsi naprosté nic; jak může být nic něčím, a i kdyby bylo, může něco překazit plány? ale ty jsi ničím, a proto se nezneklidňuj; ponechej všechno v Mých Rukou; Vassulo, jsem tvůj Učitel; neboj se, když jsi se Mnou;

Chtěla bych Ti něco říct, prosím.

jistě, nemáš se čeho bát;

Víš, že jsou chvíle, kdy si myslím, že jsem se úplně zbláznila? Jako bych se pomátla?

vím;

No a teď si představ ty, kterým to jednoho dne budu ukazovat! Budou z toho v šoku a řeknou, že se pro to dá najít přirozené vysvětlení. Zkrátka nebudou věřit.

věřit je také milost; mít víru je také milost, vidět, slyšet a chápat Má Božská Díla je také milost, všechny přicházejí ode Mne;

Ano, Pane.

Vassulo, pracoval jsem s tebou; chval Mě, dcero;

S Tvou pomocí Tě nezklamu.

pak tedy naslouchej slovům, která jsou od Mé Matky;

Vassulo, pethi mou,1 neboj se, jsem s tebou; Můj Syn Ježíš úmyslně omezil důkazy a znamení, o které jsi Ho žádala, ale Má pro to Své důvody; dal ti však milost věřit, učil tě s Moudrostí; Vassulo, opravdu jsi uvěřila slepě;

Skutečně?

skutečně, jinak bys neměla tuto horlivost přijít k Nám a psát, nechat se použít podle Jeho Vůle; když jsi to učinila, dokázala jsi, že slepě věříš, což Boha těší; tvá víra je veliká; Ježíš tak chce učit také ostatní, aby měli víru a věřili slepě Jeho Božským Dílům, aby byli nevinní, aby byli jako děti, z nichž má Bůh radost;

A když nebudou, Panno Maria?2 

budeš velmi trpět; budeš jako zrcadlo odrážející Ježíšův obraz; na tobě, dítě, se bude zrcadlit Jeho utrpení;

Máš na mysli, že Ježíš bude trpět, když Mu lidé nebudou věřit a budou Jím pohrdat?

přesně tak; Ježíš bude trpět; na tobě bude vidět Jeho utrpení;

Když ale měl Své plány už předem připravené, proč to nemohl zařídit tak, aby nevznikaly žádné rozpory?

dítě, toto je lidský způsob uvažování; nezapomínej na to, čemu tě Ježíš naučil; Ježíš chce, aby byla Jeho Díla přijata důstojně, s úctou;3 

Ježíš mi řekl, že nebude nečinně stát, kdyby viděl, že mi chce někdo ublížit.

opravdu to řekl a Já ti říkám toto, dcero: též nebudu stát nečinně! miluji tě a nebudu pouze přihlížet, jak ti ubližují;

(To mě velice dojalo.)

Jsem zbabělá, mám strach, ale budu se Tebe a Ježíše držet.

dcero, řeknu ti ještě něco víc; Bůh rozprostřel nad lidstvem Svou Spravedlnost, Jeho kalich je teď plný; naslouchej Mi pozorně, neboť za těmi slovy je mnohem víc; Oslavuj Boha, Vassulo; Já jsem tvá Svatá Matka; dcero, spolehni se na Mě; nikdy neumdlévej v boji; pamatuj, Ježíš byl všemi opuštěn na Své cestě k ukřižování; nesl Svůj Kříž sám;

Ano, Matko, nechci od Něj žádat víc, než mi dává.

Vassulo, dovol Mi odpovědět ti na otázku, která tě tíží; nebudou-li znovu věřit, Boží hněv vzroste a naplní Kalich Jeho Spravedlnosti; bude to jako v té vizi, kterou ti Bůh dal;4 modli se a buď lepší, neboť konec Časů5 je blízko;

Ano, Matko, ať Ti Pán žehná.

to jsem Já, Ježíš; maličká, zůstaň malá; mluvme spolu; prožijme tento den spolu; dovol Mi být tvým Svatým Průvodcem;

Pane, dovol mi mluvit s Tebou. Chci si připomenout Tvou Přítomnost.

pojď, společně, my;6 


1 Řecky: mé dítě.
2 Tón Mariina hlasu se náhle změnil a stal se velice vážným.
3 Jinými slovy: jsme svobodní a můžeme se svobodně rozhodnout.
5 Konec jedné éry (epochy).
6 Pozn. překl.: v angl. orig. „us, we“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message