DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mi dát ti pokročit

10. května 1994

Pane?

Já Jsem;

vnímej Mou Lásku; dovol Mi dát ti pokročit ke svatosti; modli se a pros; šťastná jsi, která jsi vedena Mým Duchem; raduj se a jásej! protože Království Nebeské není dáno komukoliv; Království Nebeské je dáno chudým, prostým a těm, které vyvolí Můj Otec;

- prosil jsem za tebe, Vassulo, abys dostala Milosti od Otce a získal jsem je pro tebe! od té chvíle jsi viděla Svítání, ach… ano! ukázal ti Svou Tvář a vysvobodil tě z tvého zajetí; a nyní, vezmu tvé ovoce a nabídnu Mu je; květino, zůstaň ve Mně a důvěřuj Mi - tvůj Spasitel, Ježíš Kristus, pro tebe získá milost od Otce; pojď!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message