DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovoluji, aby pronásledovali i tebe

13. prosince 1995

S velkou zuřivostí se mě pokoušejí obklíčit.
Pokoušejí se udusit modlitby, které Ti přednáším.
Překrucují Tvá slova
a nyní se rozhodli zatarasit mi cestu.

Má Vassulo, pokoj tobě; copak jsem ti to nepředpovídal hned na začátku, abys o tom věděla? nepokoušej se sama bránit; tvoji svědkové tě ubrání; jejich pokusy obklíčit tě nic neznamenají; důvěřuj Mi; brzy budeš muset odejít… pokud jde o hradby, které stavějí, aby tě v nich uzavřeli, Můj Duch je smete; zůstaneš-li Mi věrná, ukážu Svou Slávu skrze tebe; nyní říkají: „ha… teď jsme ji zlikvidovali;“ jenže to, co neznají a s čím nepočítají, je Moje Moudrost;

a ty, Moje dítě, přebývej v neustálé poslušnosti Mé Církvi a budeš se radovat v Mé přízni; v těchto dnech jsem skrze tebe odhalil Své Církvi plány Zlého; takže Satan, který je knížetem tohoto světa, rozlícený hněvem, skutečně dělá všechno proto, aby přemohl všechna Má Díla; on byl vrahem od počátku a jeho zvláštním cílem jsou zasvěcené duše; krouží kolem, aby kradl a přiváděl do zatracení Mé Nejbližší… Vassulo, je v Mé moci tvou situaci zvrátit, ale jak víš, služebník není větší než jeho pán; Já jsem tvůj Pán, a protože mocní pronásledovali tvého Pána, dovoluji, aby pronásledovali i tebe;

ale „lo tedhal“1, Já jsem s tebou! budu tvým nápojem, tvým pokrmem, tvým odpočinkem, tvým pokojem a tvou radostí, chápeš? modli se a klaněj se Mi; modli se a následuj Mě; ic


1 Aramejsky „Neboj se“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message