DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Helige Ande, min Helige Följeslagare och min Vän

Jesus mitt Ljus,
Jesus min Vägvisare,
Jag älskar Dig,
för Du visade Mig Vägen,
Helige Ande, min Helige Följeslagare
och min Vän,
Du som viskar i mitt öra
ord av råd, vishet och tröst,
jag älskar Dig för Du lät
mina ögon se och höra,
jag tillber Dig,
för Du uppväckte mig,
och Du blev Mitt dagliga Bröd,
O Ljuvliga Manna från Himmelen,
Du har tröstat
Min stackars betryckta själ,
Du har omsorg om Mig i denna öken,
och Du sörjer för Mina behov,
Du låter Dina gåvor
till hela mänskligheten
flamma upp i en dånande eldslåga
till den Allra Heligaste
Treenighetens Ära,
ge oss alla nåden
att med iver lyda Dina stadgar
och låt Din Lag bli vår glädje;
Amen.

18 maj 1993

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är Kärlekens Ande
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

6 januari 2006
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message