DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Tři denní modlitby »

 

Tři denní modlitby

Ježíš nás žádá, abychom se denně modlili tyto modlitby

Novéna důvěry k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Ó Pane, Ježíši Kriste,
Tvému Nejsvětějšímu Srdci,
svěřuji tento úmysl ...

(Zde řekni svůj úmysl.)

Shlédni jen na mne,
a pak ať vládne Tvé Nejsvětější Srdce.
Kéž rozhodne Tvé Nejsvětější Srdce.
Počítám s Ním, důvěřuji Mu,
odevzdávám se Jeho Milosrdenství.

Pane Ježíši, neopustíš mě v nesnázích.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji v Tebe,
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
věřím ve Tvou lásku ke mně.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
přijď Tvé Království.

Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
modlil(a) jsem se už o mnoho důkazů Tvé přízně
a zakusil(a) Tvou pomoc, děkuji Ti za to.
Nyní Tě opět snažně prosím,
vezmi můj úmysl
a vlož jej do Svého Nejsvětějšího Srdce.
Když jej Věčný Otec uvidí
pokrytý Tvou drahocennou Krví,
ničeho neodepře.
Pak už to nebude má prosba, ale Tvá.

Ó Ježíši, ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
v Tebe skládám svou naději,
nedej mi nikdy zahynouti.
Amen.

 

Modlitba k sv. Michaelovi Archandělovi

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám ochranou.

Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme,
a ty, kníže vojska nebeského,
uvrhni Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.

Maria, Královno andělů, oroduj za nás!

 

Memorare sv. Bernarda

Pamatuj,
láskyplná Panno Maria,
že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou moc,
kdo prosil o Tvou přímluvu.

V této důvěře se také já k Tobě utíkám,
Panno panen a Matko,
k Tobě přicházím, před Tebou stojím,
já, kající hříšník.
Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.
Amen.

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message