DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba pokání a vysvobození »

Modlitba pokání a vysvobození

Tato "modlitba exorcismu" byla Vassule dána 13. listopadu 2006

Vassula píše: Vassula píše: Ježíš Kristus mi nadiktoval tuto modlitbu. Je to modlitba pokání, uzdravení a osvobození. Řekl, že tento „exorcismus“ je potřebný v těchto časech, které jsou tak zlé.

Lidé neví, jak zcela zapudit svými modlitbami Satana, který je ovládá, oslepuje a působí jim mnoho utrpení, buď skrze nemoc, nebo tím, že z nich dělá otroky. Ježíš také říká, že mnoho lidí uctívá falešné bohy (idoly).

Tato modlitba bude účinná, když se ji budeme modlit srdcem a opravdově.


Pán řekl: ať před Mou Tváří činí pokání těmito slovy:

Pane, snášel jsi mě
 po celá ta léta s mými hříchy jen proto,
 že jsi se mnou měl soucit;

byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu,
ale nyní už nebudu více hřešit;
křivdil(a) jsem Ti a byl(a) jsem vůči Tobě nespravedlivý(á); už takový(á) více nebudu;
zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla,
zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši;
osvoboď mou duši ode všeho,
co je proti Tvé Svatosti;

snažně Tě prosím,
Pane, zachraň mě ode všeho zla;
Přijď nyní, Ježíši,
přijď a zůstaň v mém srdci;

odpusť mi, Pane,
a dovol mi spočinout v Tobě,
neboť Ty jsi můj Štít, můj Spasitel
a mé Světlo a Tobě důvěřuji;

ode dneška Ti, Pane,
budu dobrořečit v každé době;

zříkám se zla a všech jiných bohů a model,
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem,
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy;

Svou Mocnou Rukou mě uchraň od nemoci,
osvoboď mě, abych nebyl(a) zajatcem,
zachraň mě v nesnázích
a poraz mého nepřítele Ďábla;
přijď mi rychle na pomoc, Ó, Spasiteli!

Amen

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message