DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba za obrácení světa »

Modlitba za obrácení světa

Naše Svatá Matka (15. května 1990)
Ježíšova připomínka (8. července 1990)

Naše Svatá Matka ve Svém poselství píše: tyto dny jsou přípravou na sestoupení vašeho Krále, modlete se tedy, aby byl každý připraven; horlivě se modlete, Mé malé děti, za duše, které nechtějí slyšet a nechtějí vidět; modlete se ke svému Otci, který je v Nebesích, takto:

Ježíš nám ji takto připomíná: milovaní, jsem Světlo světa a kráčím před vámi; a ještě vám říkám toto: mám ještě jiné ovce, které nejsou ve vašem stádě, ty také přivedu do Své Obnovené Církve, takže bude jedno stádo a jeden Pastýř; jděte k národům a učte je modlit se k Otci tuto modlitbu:


Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají,
přesto nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas a pochopí,
že jsi to Ty, Svatý Svatých;
otevři oči těch, kdo se dívají a dívají,
a přesto nic nevidí,
aby tentokrát uviděli svýma očima
Tvou Svatou Tvář a Tvou Slávu;
dotkni se Svým Prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé Věrnosti;
modlím se a prosím Tě o všechny tyto věci,
Spravedlivý Otče,
aby všechny národy byly obráceny a uzdraveny
Ranami Tvého Milovaného Syna, Ježíše Krista;
amen;

Naše Svatá Matka na konci modlitby říká: proste Otce, aby odpustil zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet ani vidět; Otec je Nejslitovnější a shlédne na všechny Své děti; ano, maličcí, jste Bohu vonným dýmem vystupujícím z kadidelnice, když se modlíte za spásu svých bratří; čím usilovněji se modlíte, tím mocnější jsou vaše modlitby;

Náš Pán Ježíš, poté co nás požádal, abychom šli ke všem národům a učili tuto modlitbu, říká: potom pochopte, že touto modlitbou vyprošujete spásu světa; odvahu, bratři, Moji žáci, odvahu; Já jsem s vámi každý den;

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message