DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba Páně v aramejštině »

Modlitba otčenáše v aramejštině

K poslechu zde

(Fonetická výslovnost)

Aboon Dbashmayo (Otče náš, jenž jsi na nebesích,)
Nethcadash shmokh (posvěť se jméno tvé,)
teethe malkoothokh, (přijď království tvé,)
nehwe sebyonokh, (buď vůle tvá,)
aykano Dbashmayo off bar’o. (jako v nebi, tak i na zemi.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Chléb náš vezdejší dej nám dnes)
washbook lan howbain wahtohain (a odpusť nám naše viny,)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (jako i my odpouštíme našim viníkům)
lo thaalan il nessyoono (a neuveď nás v pokušení,)
elo fasson men beesho (ale zbav nás od zlého,)
metool ddeelokhee malkootho, (neboť tvé je království)
ou haylo ou Teshbohto, (i moc i sláva)
loalam olmen Amin. (navěky. Amen.)

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message