DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

Uchvať mou duši

Pane můj Bože,
pozvedni mou duši
z této temnoty do Svého Světla.
Přijmi mou duši do Svého Svatého Srdce.
Živ mou duši Svým Slovem,
pomaž mou duši Svým Svatým Jménem,
připrav mou duši, aby slyšela co jí říkáš.
Vdechni Svou sladkou vůni na mou duši a oživ ji.
Uchvať mou duši, aby byla radostí Tvé Duše.
Otče, okrášli mě, Své dítě,
ať na mne skane Tvá čistá myrha.

Vzal jsi mne do Své Svaté Síně,
kde je sídlo Tvých Vyvolených.
Ukázal jsi mne Svým andělům,
ach, po čem ještě touží má duše?
Tvůj Duch mi dal život
a Ty, který jsi Živý Chléb,
jsi uzdravil můj život.
Nabídl jsi mi k pití Svou Krev,
abych mohla věčně s Tebou
sdílet Tvé Království
a žít navěky a věčně.

Sláva buď Nejvyššímu!
Veleben buď náš Pán.
Požehnán buď náš Pán,
protože Jeho Slitování a Jeho Láska
trvá od pokolení do pokolení
a vždycky tomu tak bude.
Amen.

29. ledna 1990

 

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má slova k vám jsou živá a jsou Duch
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message