DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви »

Молитви
Подбрани от Посланията
 
 
Молитва за покаяние и освобождение
Иисус даде тази СПЕШНА молитва на 13 ноември 2006 и каза, че е необходима за нашите така лукави времена.
 
 
Молитва за завръщането на света при Бога
Тази молитва се дава от Святата ни Майка - Иисус ни напомня по-късно тази молитва на Своята Майка
 
 
МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
 
 
Святата Розария
 
 
Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
"Господи Иисус Христос, Син Божи, смили се над мен, грешника."
 
 
Молитва за Единството
От отец Сергей Булгаков
 
 
Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
Всичко, каквото желаеш, ще бъда.
 
 
Трите Всекидневни Молитви
Иисус иска от нас да се молим всекидневно с тези молитви
 
 
Спиранията на Кръста
Размисъл върху Посланията
 
 
Посвещения
Посвещения Молитви на Свещеното Сърце на Иисус и на Неопетненото Сърце на Богородицата
 
 
Подбрани Молитви
Молитви от Посланията

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Това е Справедливостта Ми, която се изпълнява
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message