DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност »

Добре дошли в раздела Духовност


“Тези неща ви казах, докато съм още с вас. Но, Утешителят, Светият Дух, който Отецът ще изпрати в мое име, той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, каквото ви казах.” (Йн 14:25-26)

наистина ти поверих това Послание, защото знаех, че ще се погрижиш добре за Моите Интереси; казах, поверих ти това Послание; това Послание не прибавя нищо ново към Писанията; всичко, каквото казах в това Послание е написано в Писанията, но въпреки това вие не сте разбрали напълно какво е написано; чухте Ме да казвам: ще ви изпратя Параклита, за да бъде с вас завинаги и в тези, които Ме обичат, за да ви научи всичко; Духът Ми ще бъде ваш Съветник и ваш Възпитател; без Него, дори и Учениците Ми никога не Ме разбраха напълно, нито Моите учения; но в деня, когато се завърнах при Отеца, изпратих при тях Параклита, за да им припомни всичко, каквото им бях казал, докато бях с тях;  сега съм напълно подготвен да дойда при вас, но вие все още не сте разбрали как и по какъв начин; въпреки това, не говорих с метафори;

 

Послание от 10 декември 1995

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Това е Справедливостта Ми, която се изпълнява
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message