DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия »

Добре дошли в Раздела Мисия


Дойде Иисус, застана в средата и им каза: “Мир на вас.” И като каза това, показа им ръцете и реброто си. Учениците се зарадваха като видяха Господа, а той им каза отново: “Мир на вас!

Както Отецът изпрати мен, така и аз ви изпращам."
(Йн 20:20-21)

Kакто Отецът Ме изпрати да свидетелствам за величието на Обичта Му и да прославя Името Му, по същия начин и Аз те изпращам.

Бях изпратен да известя Името Му и казах, че ще продължа да Го известявам и това правя. Словото Ми е Истина. Не се изненадвай, когато слизам от време на време да ти напомня за Отеца, затова сега, и ти, дъще, бъди Мой свидетел. Избрах неколцина, за да покажа в тях Могъщието Си и да разкрия на света дълбините на Своите Богатства, прославяйки Името Си. В дните ви, Аз и Моята Майка се появяваме на голям брой хора. Подписах с елей Името Си навсякъде върху тях, за да им позволя и на тях да изведат на добър край делото, което им възложих. Моли се за тези души да могат и те да изпълнят мисията си с усърдие, за да Ме прославят.

7 декември 1993

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

ВСЕКИДНЕВНА МОЛИТВА ЗА ТАЗИ МИСИЯ

Небесни Отецо,
в Името на Твоя Син
Иисус Христос,
заставаме срещу всички лукави духове нападащи Васула и читателите на Истинския в Бога Живот.
В Името Ти се молим срещу всякакви проклятия, всякаква омраза, всякакви зли намерения.
В Името Ти отхвърляме всички зли духове и се молим Скъпоценната Кръв на Иисус Христос да покрие и да закриля Васула и всички, които работят с нея.
Молим Мария Майката на Църквата и Царицата на Апостолите и Ангелите да пази и да закриля Васула в нейната мисия и по време на пътуванията й.
Вижте също Молитва за завръщането на света при Бога
 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Пречистете Се, Защото Времето Наближава
 
Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message