DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Бет Мириам »

Добре дошли в Раздела на Бет Мириам на Истинския в Бога Живот


“Защото огладнях и Ме нахранихте, ожъднях и Ме напоихте, странник бях и Ме прибрахте, гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в тъмнъца бях и Ме споходихте.” (Mт 25:35-40)

сега Ме чуй и напиши тези слова: установи Нашите Домове на Мириам, навсякъде където можеш; вдигни потиснатите и помогни на сираците; защити Ме, избави Ме от калта, приюти Ме и Ме нахрани, облекчи Ме от товара Ми и от умората Ми, подкрепи Ме и Ме насърчи; каквото правиш на най-незначителния Ми брат, го правиш на Мен… благославям подкрепителите на живота Ми, нека останат добродетелни и всеотдайни; с вас съм… ic;

Послание от 27 март 2002

Въведение
Как започна начинанието на Beth Myriam
 

Бет Мириам по Света
Репортажи и снимки от Домовете на Богородицата по света
 

Други Програми като "Деяния на Обич"
Други духовни и благотворителни дейности, които не са под "емблемата" на Бет Мириам
 

Начини за Допринасяне
Как да Дарите на Бет Мириам (различни парични обръщения)
 

Свържете се с Нас
Чувствате се вдъхновени да започнете Бет Мириам? Или, търсите обща информация?
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Пречистете Се, Защото Времето Наближава
 
Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message