DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Групи за молитва »

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 
 
За да намерите група за молитва близо до вас
Как да намерите Група за Молитва на ИвБЖ близо до вас или да се информирате за това как да започнете нова
 
 
Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот
Васула пише за Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот
 
 
Напътствия за групите за молитва
Васула пише указания и напътствия за групите за молитва на ИвБЖ
 
 
Молитвеник – Напътствия за сбирките за молитва
Последно международно издание 2004 г.
 
 
Групи за молитва на ИвБЖ – Чести въпроси
Често задавани въпроси относно групите за молитва на Истинския в Бога Живот
 
 
Асоциации на Истинския в Бога Живот
Васула обсъжда ролята и работата на Асоциациите на ИвБЖ

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Пречистете Се, Защото Времето Наближава
 
Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message