DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Чудотворения »

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 
 
Чудо в Лос Анджелис (2009 г.)
Благословената Богородица се появява Обляна в Светлина застанала пред Васула Риден по време на изказването й дадено на 18 януари 2009
 
 
Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада (2006 г.)
Иисус показва Могъщието Си и Помазването на Мисията на Васула, появявайки се по свръхестествен начин върху снимките взети по време на мисията й в Канада през 2006 г. Конкретните снимки бяха снети при изказването й в Едмонтон в Алберта.
 
 
Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула (2005 г.)
Видео с Лицето на Иисус появило се върху главата на Васула по време на среща в Липа, Филипините, в присъствието на Архиепископ Аргуелес.
 
 
Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие (2001 до днес)
Групата за молитва на Истинския в Бога Живот в Австралия е станала свидетел на много знамения и чудеса през годините. Това е едно от тях.
 
 
Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв (2003 г. до днес)
Иисус продължава да дава силни чудотворни знамения на групата за молитва в Златния Бряг на Австралия, върху статуйка на Свещеното Сърце.

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Това е Справедливостта Ми, която се изпълнява
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message