DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Чудотворения » Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада (2006 г.) »

Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада

Иисус показва Могъщието Си и Помазването на Мисията на Васула, появявайки се по свръхестествен начин върху снимките взети по време на мисията й в Канада през 2006 г. Конкретните снимки бяха снети при изказването й в Едмонтон в Алберта.

miraculous image of the Face of Jesus appears behind Vassula Ryden at meeting in Edmonton, Ontario in 2006
miraculous image of the Face of Jesus appears behind Vassula Ryden at meeting in Edmonton, Ontario in 2006
miraculous image of the Face of Jesus appears behind Vassula Ryden at meeting in Edmonton, Alberta in 2006

Виждате ли Лицето на Иисус?

Не? Нуждаете ли се от помощ? Вижте в кръга (долу).

Тези две снимки бяха снети малко след това.

image 1 without the Face of Jesus image 2 without the face of Jesus

Както виждате не съществува постер или икона зад дървото, както правилно би си помислил някой на пръв поглед за тези свръхестествени снимки.

Всички чудотворни снимки бяха снети с мобилен телефон в Едмонтон в Алберта, Канада, по време на 30дневната мисия на Васула там, през 2006 г.

Онези, които участват в Мисията на Истинския в Бога Живот знаят много добре, че Иисус много често се появява свръхестествено по много и различни начини. Този е един от тях. Едно начинание започва сега, тоест да бъдат събрани и останалите и да бъдат оповестени, когато се приготвят.

Много хора в целия свят са изживели свръхестествени опитности свързани с Васула, по време на срещите й и в различните видео. Мнозина казаха, че са видели лицето на Иисус върху Васула, както и изяви на Страданието на Христос. Един обективен знак, като по-горния, където всички могат да го видят, е по-рядък. Съществуват снимки и видео, които търсим понастоящем и скоро ще ги качим на website. Ако вие сте намерили снимки и видео или можете да намерите, молим ви да изпратите мейл на webmaster@tlig.org.Изпратете тази статия на един приятел.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
    Чудо в Лос Анджелис (2009 г.)
    Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада (2006 г.)
    Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула (2005 г.)
    Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие (2001 до днес)
    Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв (2003 г. до днес)
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Словата Ми Върху Теб Са Живи И Са Дух
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Този, който осъжда Викария на Църквата Ми, не може да бъде Мой ученик
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message