DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства »

Добре дошли в Раздела Свидетелства


Ще ги познаете по плодовете им. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? По същия начин, едно добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. (Mт 7:16-19)

Мир на вас, Аз съм Иисус, вашият Избавител. Аз съм Светият на Светите, който ви говори. Казвам ви наистина: ще излея специални благодати върху онези, които приеха това свидетелство, тъй като, приемайки това свидетелство на Обич, те потвърждават истината и Безмерната Обич на Всевишния, след като всичко написано произхожда от Мен. Любими, давам Духа Си безрезервно. Давам Духа Си, за да напомня много и много пъти на света Своята преданост и голямата обич, която изпитвам към вас. Давам Духа Си безрезервно, за да припомня на всички вас Петте Си Рани и Страданието Си. Дете Мое, ти, който Ме четеш или Ме слушаш, погледни около себе си, Зорницата е готова да изгрее над теб…

22 октомври 1990

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Пречистете Се, Защото Времето Наближава
 
Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message