DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Размисли върху Посланията »

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 
 
“Истинският Християнин”
Бихме могли да се запитаме – след като съществува спор за това, къде може да бъде намерена “Истинската Църква” – кой е истинският християнин?... Размисли от отец Джон Абертон, 20 юли 2007
 
 
“Онези, които няма да пият от Раните Ми ще залинеят”
“Какво означават тези слова? Трябва да ги видим в контекста...” Размисли от отец Джон Абертон, 15 март 2006 г.
 
 
“За Мен, искаш ли да научиш Розарията?”
Ако потърсим в посланиятa израза “Моли се с Розарията” ще намерим 10 упоменания, девет от които са молитви или призиви “отвисоко”... Размисли от отец Абертон, 6 октомври 2005

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Това е Справедливостта Ми, която се изпълнява
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message