DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Хронологическо Класифициране »

Хронологически Списък : 1986

Изберете година:
Sep 20Аз Съм Светлината
Sep 27Аз Съм Изкупителят Ти
Sep 28Аз Съм Пътят
Sep 30Аз, Бог, Съществувам
Oct 05Не Съм Непристъпен
Oct 10Аз Съм Мир
Oct 16Съзнавам Напълно Възможностите Ти
Oct 22Аз Съм Учителят Ти
Oct 23Кой Дом Има По-голяма Нужда от Теб?
Nov 09Разпятието
Dec 04Ти Си Дух, И Аз Също Съм Дух И Свят
Dec 08You are in My Light
Dec 10Бъди Свята
Dec 11Готова Ли Си Да Бъдеш Свята?
Dec 13Свята Означава Да Бъдеш Като Мен
Dec 14Аз Съм Утешителят Ти
Dec 15Всичката Мъдрост Произхожда От Мен
Dec 16Ще Трябва Да Придобиеш Мъдрост

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Пречистете Се, Защото Времето Наближава
 
Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message