DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Класифициране на Записките »

Послания в Тетрадка 1-6

Изберете Тетрадка
1986 Sep 20Аз Съм Светлината
1986 Sep 27Аз Съм Изкупителят Ти
1986 Sep 28Аз Съм Пътят
1986 Sep 30Аз, Бог, Съществувам
1986 Oct 05Не Съм Непристъпен
1986 Oct 10Аз Съм Мир
1986 Oct 16Съзнавам Напълно Възможностите Ти
1986 Oct 22Аз Съм Учителят Ти
1986 Oct 23Кой Дом Има По-голяма Нужда от Теб?
1986 Nov 09Разпятието
1986 Dec 04Ти Си Дух, И Аз Също Съм Дух И Свят
1986 Dec 10Бъди Свята
1986 Dec 11Готова Ли Си Да Бъдеш Свята?
1986 Dec 13Свята Означава Да Бъдеш Като Мен
1986 Dec 14Аз Съм Утешителят Ти
1986 Dec 15Всичката Мъдрост Произхожда От Мен
1986 Dec 16Ще Трябва Да Придобиеш Мъдрост
1987 Jan 08Бъди Моя Невеста
1987 Jan 21Свободна Си Да Избереш
1987 Jan 23Избрах Те Да Бъдеш Вестителката Ми
1987 Jan 24Би Ли Била Способна Сама Да Ме Обикнеш?

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Пречистете Се, Защото Времето Наближава
 
Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message