DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Утешителят Ти

14 декември 1986

Аз съм Утешителят ти;

Кажи ми, Иисус, какво е доброто на това напътствие и с каква цел?

ще доведе мнозина при Мен; ще съживи децата Ми да се завърнат при Мен, и да четат Словото Ми;

Аз съм Добрият ви Пастир, който ви зова при Мен; вярвай Ми, дъще, погледни Ме, погледни Ме; разкрих ти Лицето Си; не бъди колеблива, вярвай Ми; забрави ли как работя, не си ли чувала за Делата Ми, не позволявай епохата ти да те сломи; остани, дъще, каквато си;1 не им позволявай да те убедят, сега, когато си разбудена и се намираш в Светлината Ми; остани при Мен;

Иисус, моля Те, ще ги спреш ли, ако се опитат да го направят?

ще ги спра; няма да позволя на никого да те сломи; чуйте, всички вие, които имате уши; бдете, тъй като времето наближава;


1 Леснодоверчива, за каквото и да е! Тези хора ме нарекоха наивна в обкръжението си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message