DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула »

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 
 
2009 Описания
 
 
2008 Описания
 
 
2007 Описания
 
 
Съвместно честване на Светия Великден
Йоханесбург, Южна Африка 31 март - 8 април 2010
 
 
2006 Описания
 
 
2005 Описания
 
 
2004 Reports
 
 
2003 Reports
 
 
2002 Reports
 
 
2001 Reports
 
 
2000 Reports
 
 
2010 Описания
 
 
1999 Reports
 
 
1998 Reports
 
 
1997 Reports
 
 
1996 Reports
 
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Това е Справедливостта Ми, която се изпълнява
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message