DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2000 Reports »

2000 Reports
 
 
Romania
December 3-4, 2000
 
 
Puerto Rico
November 11, 2000
 
 
Jordan
October 12, 2000
 
 
Newcastle, England
September 24, 2000
 
 
Edinburgh, Scotland
September 23, 2000
 
 
Johannesburg, South Africa
July 20-27, 2000
 
 
Lesotho, South Africa
July 23-25, 2000
 
 
Benin, Africa
A report by Vassula - April 13, 2000
 
 
Kenya, Africa
April 7-10, 2000
 
 
Holy Land Pilgrimage 2000
A Divine Bridal Call for Reconciliation and Unity, March 14th - 26th, 2000

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз Съм Утешителят Ти
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз Съм Духът На Обичта
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message