DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 1999 Reports »

1999 Reports
 
 
India
November 16 - December 1, 1999
 
 
Kerala, India
November 21-30, 1999
 
 
Goa, India
November 19-20, 1999
 
 
Calcutta, India
November 17-18, 1999
 
 
USA
November 2-7, 1999
 
 
Le Mans, France
October 16, 1999
 
 
Bangladesh
August 10-11, 1999
 
 
Japan
August 2-9, 1999
 
 
Japan
August 1999, An Introduction given for Vassula by Perez Valera
 
 
Hiroshima, Japan
August 4-6, 1999
 
 
Kobe, Japan
August 3, 1999
 
 
Russia
July 13-16, 1999
 
 
Bucharest, Romania
May 1999, Vassula witnesses the meetings of Pope John Paul II and Patriarch Theoctist
 
 
Lebanon
April 17-20, 1999
 
 
Thailand
February 12-14, 1999
 
 
Vassula's Talk in Bangkok, Thailand
February 14, 1999
 
 
Vassula's Talk in Mount Tabor, Thailand
February 13, 1999
 
 
Lesotho, Africa
January 13-16, 1999
 
 
Zambia, Africa
January 11, 1999

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз Съм Духът На Обичта
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Да носиш Кръста Ми е благословия
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message