DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 1997 Reports »

1997 Reports
 
 
Brazil
October 11-18, 1997
 
 
England, Wales and Northern Ireland
September 19-21, 1997
 
 
USA
July 31 - August 6, 1997
 
 
Japan, by Carlo Chiesa
June 17 - July 21, 1997
 
 
Japan, by Mrs. Hitomi
June 17 - July 21, 1997
 
 
Canada, Indonesia and the Philippines
January 4 - 15, 1997

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз Съм Духът На Обичта
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Да носиш Кръста Ми е благословия
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message