DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

10 декември 1995

мир на теб; целта ти трябва да бъде да останеш в Истината и да привлечеш всички хора в Истината и в Царството Ми; Аз съм Истината и Царството Ми на земята е Църквата Ми и Църквата Ми е Тялото Ми, което изпълва цялото сътворение;1 а Животът на Църквата Ми е Святата Ми Евхаристия, Пътят към вечния живот; - Аз съм Пътят, Истината и Животът;

Обич съм; обичайте Ме и ще живеете; чрез обичта, душата ви ще започне да търси небесните неща; светът не може да ви предостави нищо, което да Ми принадлежи; прилепете се за Мен и ще останете вкоренени в Мен и по този начин ще спечелите за себе си вечния живот, който ви обещах; повиках те, Васула Моя, и те взех, за да привлечеш чрез Призива Ми мнозина грешници към покаяние;

в присъствието на много свидетели говорих чрез теб, явявайки се на твое място; някои Ме видяха и повярваха; блажени са онези, които не видяха и въпреки това вярват;

наистина ти поверих това Послание, защото знаех, че ще се грижиш добре за Интересите Ми; казах, поверих ти това Послание; това Послание не добавя нищо ново към Писанията; всичко, което казах в това Послание е написано в Писанията, но вие все още не сте разбрали напълно какво е написано;

чухте Ме да казвам: ще ви изпратя Параклита, за да бъде с вас завинаги и в онези, които Ме обичат, за да ви научи на всичко; Духът Ми ще бъде ваш Съветник и ваш Възпитател; без Него дори Учениците Ми никога не разбраха напълно нито Мен, нито ученията Ми; но в онзи ден, когато се върнах при Отеца, им изпратих Параклита, за да им припомни всичко, което им бях казал, докато бях с тях;

сега съм изцяло подготвен да дойда при вас, но вие все още не сте разбрали как и по какъв начин; въпреки това не говорих с метафори; казвам ви тържествуващо: ще ви изпратя Светия Си Дух с пълна сила върху цялото човечество, и като предвестник ще покажа предзнаменования на небето, както никога досега; ще има втора Петдесетница, така че Царството Ми на земята да бъде възстановено;2 мнозина от вас питат: “кога? кога ще станат всички тези неща?” никой не може да знае времена или дати, които Отецът е решил със собствената Си власт; в миналото предците ви убиха всички онези, които предрекоха Идването Ми; и сега, в поколението ви, вие правите същото; колко дълго ще се съпротивлявате на Светия Ми Дух на Благодат?

покайте се за злостта си и се молете нищо от това, което сте казали, да не ви осъди; не се съмнявайте вече, скоро ще получите изливане на Светия Ми Дух, за да се възвърне силата ви; а ти, сестро Моя, приеми нежността на Този, който те оформи; там, където ти не успя, Аз успях; там, където ти беше лишена, Светият Ми Дух попълни; симпатията Ми към теб е огромна; продължи да прилагаш в действие уроците научени от Мен; знай, че ще завърша триумфиращ Делото Си;

Васула, ще извървиш ли с Мен още една миля само?

Разбира се, ако все още имам крака да вървя с Теб.

суровото им отношение към теб няма да ти повлияе; Посланието Ми беше разкрито на светиите Ми и на онези, които имат детско сърце; Мъдростта отбягва мъдрите и учените, но всички онези, които вдигнаха меча си срещу теб, ще загинат от меч; Думите Ми не намериха дом в тях, не, защото липсва обичта…

самоназовават се доктори по закона… кой закон? Моя или техния? ако бяха спазили Моя Закон, щяха да проумеят езика Ми;3 но те не възприемат това, което казах;

ах, Васула, отплати се с обич на злото; прости и пази Моето мълчание за всеки упрек, който ти отправят; всеки черпи от запасите си; затова Ме почети, след като идваш от Мен;

отиди там, където те изпращам, отиди като свидетел и открито провъзгласи всичко, на което Отецът и Аз те научихме; часът на Сатаната е настъпил, но скоро Свети Михаил ще се изправи и горко на непокаялия се грешник! сега дяволът повръща гнева си върху теб и върху всяка една от намесите Ми за спасението ви, жилото на нечестивостта, но Светият Ми Дух ще ти се притече на помощ и Посланието Ми ще стане постоянна песен за ушите, които искат да чуят;

моли се, Васула Моя, тъй като молитвите ти Ме радват; благославям те;


2 Иисус има предвид Църквата.
3 Иисус има предвид: в Писанията.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message