DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning »

 

Vad säger Kyrkan?
 
  Kardinal Ratzinger, påve emeritus Benedikt XVI
"Situationen har modifierats"
när han blev tillfrågad, "vad kommer man att svara hos er om någon frågar om notifikationen fortfarande är giltig?," Läs mer...
 
  Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
"Jag vill välkomna er alla från djupet av mitt hjärta, särskilt dig Vassula, som jag sade i kyrkan denna morgon, välkommen till ditt land där du har dina rötter, välkommen till landet där du föddes, och välkomna ni alla som följt med henne." Läs mer...
 
  Kardinal Franjo Kuharic, ärkebiskop av Zagreb
"Det hon säger är helt i överenstämmelse med evangeliernas sanning" Läs mer...
 
  Kardinal Napier, Ärkebiskop av Durban
"Det är därför rimligt att kategoriskt slå fast att när det gäller Kyrkan utgör Vassula inget som helst hot mot den katolska tron​​. Faktum är att budskapen som förmedlas genom henne är förenliga med Kyrkans egen uppmaning till omvändelse och ett återvändande till trons grunder​​, särskilt de grundläggande böner som Rosenkransen och andra andakter, en gång så vanliga i den katolska familjen och församlingens andliga liv." Läs mer (engelska)...
 
  Kardinal Sfeir, Maronitisk Patriark av Antiokia och hela Östern
"Gud vare med dig och välsignar dig och hjälper dig i denna strävan på väg mot denna enhet" Läs mer (engelska)...
 
  Kardinal Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
"Det som överraskar är att Vassula inte hade fått någon som helst undervisning i den kristna tron, än mindre någon teologisk utbildning, och ändå verkar hennes karismatiska undervisning vara i överensstämmelse med Skriften, Traditionen och det som helgonen och lärda har skrivit…" Läs mer...
 
  Ärkebiskop Ramon C. Arguelles, Ärkebiskop av Lipa City, Filippinerna
"Det spelar ingen roll hur fru Rydéns liv kan ha sett ut, hon kan bli och är redan ett Guds redskap i vår tid för att förverkliga Guds dröm, den Helige Faderns dröm, Kyrkans dröm, som kan bli den största händelsen i det tredje millenniets tidiga år: ENHET MELLAN KRISTI ALLA LÄRJUNGAR!" Läs mer...
 
  Ärkebiskop Vincent Concessao, Ärkebiskop av New Delhi
"Allt vad vi har hört idag är vad som är skrivet i Bibeln, men detta är på ett mycket personligt sätt och det visar att Herren fortsätter att tala till oss. Han är underbar i sina vägar – Han är överraskningarnas Gud och vi vet inte vem Han kommer att använda för att ge oss sina budskap ... Vassula, tack. Gud välsigne dig och din tjänst." Läs mer...


Ärkebiskop Frane Franic; Ärkebiskop Emeritus av Split och Makarska
"När man vet att fru Vassula Rydén är en den grekisk-ortodoxa kyrkans dotter, så blev jag när jag läste böckerna med de gudomliga budskapen mycket imponerad av att i dem finna en trohet, och jag är fast övertygad om, en absolut trohet mot alla de uppenbarade sanningar som lärs och utläggs av den katolska kyrkan." Läs mer(engelska)...


Ärkebiskop David Sahagian från det Armeniska Patriarkatet i Jerusalem
"Det har varit en stor glädje och en personlig tillfredställelse för oss att i Er kunna se ny katalysator för andlig föryngring" Läs mer(engelska)...
 
  Ärkebiskop Seraphim, Hans Eminens Ärkebiskop av Johannesburg och Pretoria
"En annan viktig aspekt i budskapen är behovet av att stötta återföreningen av Kristi mystiska kropp, med andra ord enheten bland kyrkorna. Till detta hör även stärkandet av de andliga banden mellan kyrkorna, först och främst genom att alla kristna får ett gemensamt datum för firandet av Kristi uppståndelse." Läs mer...
 
  Biskop Felix Toppo, det katolska stiftet i Jamshedpur, Indien
Biskop Toppo, som gav Nihil Obstat till budskapen Sant Liv I Gud år 2005 ger detta uppriktiga vittnesbörd I en intervjuv från 2008. Se videon...
 
  Biskop Anil Couto, Biskop av Delhi
"hon är sann, hon är verklig och en väg till Enheten..." Läs mer(engelska)...
 
Bishop Jeremiah, Ukranian Orthodox Church   Biskop Jeremiah /FERENS/ Eparch Biskop av den Ukrainska självständiga Ortodoxa Kyrkan i Sydamerika
"Tusentals människor från olika platser i världen har hedrats och benådats av Guds nåd efter att ha läst de budskap som förmedlas genom Fru Vassula Rydén, och den största välsignelsen som kan ges till en människa är omvändelsens nåd." Läs mer...
 
  Hans högvördighet den anglikanska biskopen i Jerusalem Riah Abu El-Assal
"Så länge som människor har ett rent hjärta och ett rent sinne kommer Gud att öppna deras ögon och de kommer att se honom ansikte mot ansikte - inte som någon där uppe i himlen, utan aktiv här ibland oss, i vår värld. Det är detta som Sant Liv i Gud försöker förmedla." Läs mer...
 
  Biskop Karl Sigurbjörnsson, luthersk biskop i den Isländska kyrkan
"Hennes heliga gåva är en Guds särskilda hjälp till Hans Kyrka, en trons tröstande manifestation." Läs mer...
 


Biskop Theofylaktos välkomsthälsning
Den grekisk-ortodoxa biskopen av Babylon hälsar pilgrimer från SLIG i Kairo i Egypten. Läs mer (engelska)...
 
Bishop Georges Kahale   Monsignor Georges Kahhale Zouhairaty, Biskop för de Grekiska Melkitiska Katolikerna i Venezuela
"Med sin öppenhet och sina internationella relationer har Vassula genom bön och Sant Liv i Gud skapat en ekumenisk samhörighet och en solid grund för den interreligiösa dialogen under det 21:a seklet för mänsklig enhet." Läs mer (engelska) ...


F. Ion Bria prof. i ortodox teologi
Fader Ion Bria diskuterar boken “Fire of Love” som består av utdrag ur Sant Liv i Gud om den helige Ande. Läs mer (engelska) ...
 
Andra användbara källor
 


Påven Johannes Paulus II
Påven får en bok med Sant Liv i Gud av Niels Christian Hvidt


Ytterligare CDF-källor
Brev, böcker och kommentarer angående Notifikationen och CFD (Troskongregationen)


International bibliografi
Böcker skrivna av teologer, forskare och präster från hela världen om budskapen Sant Liv i Gud


Vassulas möten världen över
En lista med de över 1100 tillfällen då Vassula har talat runtom i världen


"Kärlekens gärningar"
Sant Liv i Gud - grupper runtom i världen startar Beth Myriam (Marias hus), projekt för att hjälpa fattiga och hungriga


Ekumenik & spiritualitet
Vassula ombads att tala enhet vid ett internationellt ekumeniskt symposium i Farfa, Italien.


"The Vassula Enigma" ("Gåtan Vassula")
Författaren Jacques Neirynck gör en objektiv intervju med Vassula Rydén och ställer några gripande frågor många vill veta svaren på

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message