DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi »

Kardinal Telesphore P. Toppo

Ärkebiskop av Ranchi

Kardinal Toppo intrroducerade Vassula när hon kom för att tala i hans stift, november 2004.

"Våra kära gäster fru Vassula Rydén, fru Cecilia Lopez och Catherina,

Kära systrar och bröder,

Om vi har samlats här denna eftermiddag, tre dagar efter den 111:e årsdagen av Fr. Lievens död, kan det endast bero på att Gud vår Fader ville det. Ingen annan skulle kunnat påverka vår historia. När man reflekterar över det kan man bara förundras. Det bekräftar bara vår långa erfarenhet och övertygelse: ”Vadhelst Gud gör, det gör Han väl. Han gör det för vårt eget bästa”. Ni har kommit hit tack vare den inbjudan Gud lade i ert hjärta. Ni kanske tillhör, kommer från, olika religiösa samfund, men jag tvivlar inte på att ni alla, innerst i ert hjärta, tror på Gud. Ni har kommit hit för att lyssna på det budskap Han önskar ge oss här idag. Genom orden från vår kära gäst, fru Vassula.

Tillåt mig att få presentera och introducera henne för er. Fru Vassula föddes den 18:e januari 1942 i Egypten, i Heliopolis, ”solstaden”, nära Kairo. Hennes familj var av grekisk börd som hade bott i Egypten i tre till fyra generationer. Hennes föräldrar, Vassula, hennes två systrar och en bror var alla döpta medlemmar av den grekisk-ortodoxa kyrkan. Men av någon anledning fick inte barnen en ordentlig religiös uppfostran, inte ens undervisning i katekesen. Innan Vassula kunde fullborda sina gymnasiestudier lämnade familjen Egypten 1960 och bosatte sig i Schweiz, där Vassula tog en sekreterarkurs och arbetade som en sekreterare under fem år i en stor butik.

1965 gifte hon sig med en svensk. Hon följde med sin man, som arbetade för Förenta Nationerna, till afrikanska länder och flyttade slutligen till Dhaka i Bangladesh. Under alla dessa år hade hon inget särskilt intresse av religion, ingenting speciellt hände med henne och var knappast praktiserande kristen.

Den 28 november 1985 i Dhaka, omkring klockan 11 på förmiddagen började hennes liv ta en helt ny vändning. Vad som hände och hur det hände kan ingen, inte ens hon själv, fullt ut förklara eller förstå. En sak har blivit tydlig under dessa 19 år: Gud har velat använda henne för att förmedla, till alla uppriktiga personer och troende i vår moderna värld, hans uppriktiga budskap gällande ”True Life in God” (Sant Liv i Gud). Nu har hon troget skrivit ner på engelska mer än 5000 sidor som har översatts och publicerats på omkring 40 språk. Hon har också mottagit och accepterat inbjudningar från över 63 länder världen över, för att personligen komma och presentera Guds budskap och bära vittnesbörd om Gud och Hans vägar. Hon har hittills gjort över 700 sådana presentationer.

Det är överraskande att Vassula inte har haft någon kateketisk instruktion och det är ännu mer överraskande att hon inte har en teologisk utbildning överhuvudtaget. Ändå tycks hennes karismatiska undervisning stämma överens med Skriften, Traditionen och skrifterna från de lärde och helgonen. Hon talar om bönen som sättet att möta Gud, om lekfolkets viktiga roll för att skapa enhet mellan de troende, i synnerhet Kristna, vid gräsrotsnivå och om den alltigenom viktiga betydelsen och rollen som Jesus och Eukaristin har i Guds frälsningsplan.

I namnet för alla de här närvarande för detta bönemöte och på Ärkestiftets vägnar uttrycker jag ett hjärtligt välkomnande till fru Vassula och till hennes två medarbetare, fru Cecilia Lopez och Catherina. Vi är tacksamma till fr. Stephan Raphael och fr. Ignace Topno och alla de som arbetat hårt för att organisera detta möte. Tack.

Kardinal Toppo, Ranchis ärkestift"

Se hela rapporten (engelska).

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message