DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem »

Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem

Biskop Riah kom till London i september 2005 för att följa med Vassula under hennes evangelisationsmöten. Det här är ett vittnesbörd i anslutning till detta.

Mötet i London var mycket uppmuntrande. Vassulas vittnesbörd och hennes behagliga sätt att dela med sig av sitt liv, hennes erfarenheter med Gud och Herren Jesus Kristus, var väldigt inspirerande. Jag tror att visionernas tid inte är slut. Jesus sa i saligprisningarna att de renhjärtade kommer att se Gud. Så länge som människorna har ett rent hjärta och ett rent sinne kommer Gud att öppna deras ögon och de kommer att se Honom ansikte mot ansikte – inte som någon däruppe i himmelen utan levande mitt ibland oss i vår värld. Det är det här som Sant Liv i Gud uppenbarar för oss. Jag ber om Guds rika välsignelse över alla som är hängivna kallelsen till liv, vilken är Kristus främsta angelägenhet för mänskligheten. Må Gud fortsätta att välsigna Vassula och använda henne och hennes vittnesbörd för att komma med hopp och frambära Kristi Evangelium.

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message