DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd »

Välkommen till avdelningen för vittnesbörd


På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. (Matt 7:16-18)

Frid vare med er, Jag är Jesus er Frälsare, Jag är den Heligaste av de Heliga som talar till er; Jag säger er sannerligen, Jag skall utgjuta särskild nåd över dem som tagit emot detta vittnesbörd, för genom att ta emot detta Kärlekens vittnesbörd bekräftar de den Allra Högstes sannfärdighet och Oändliga Kärlek, eftersom allt som är skrivet kommer ifrån Mig; Mina älskade, Jag ger Min Ande utan förbehåll, Jag ger Min Ande för att påminna världen om och om igen om Min tillgivenhet och Min stora kärlek till er; Jag ger Min Ande utan förbehåll för att påminna er alla om Mina Fem Sår och om Mitt Passionslidande; Mitt barn, du som läser eller hör Mig, se dig omkring, Gryningen är snart här ...

Budskap 22 oktober, 1990

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Det är Min Rättvisa som verkställs
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message