DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Präster, ordensfolk, teologer och forskare »

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 
 
Samling av vittnesbörd från präster och ordensfolk (engelska)
En samling av korta vittnesbörd från präster runtom i världen

 
 
Ortodoxa
Enskilda vittnesbörd från ortodoxa präster
 
 
Romerska Katoliker
Enskilda vittnesbörd från romersk-katolska präster och ordensfolk
 
 
Anglikanska
Enskilda vittnesbörd från anglikanska präster och ordensfolk
 
 
Lutherska
Sverker Tronêt från Svenska Kyrkan skriver om "Enhet och Vår Heliga Moder" (engelska)

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Det är Min Rättvisa som verkställs
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message