DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi »

Ärkebiskop Vincent Concessao,
ärkebiskop av New Delhi

Vassula talade vid St. Columbas skola i New Delhi 2006. När hon var klar gav ärkebiskop Concessao, som var närvarande under samtalet, detta tal. Det följande är ett utdrag från hans kommentarer.

 

”Allt vad vi har hört idag är vad som är skrivet i Bibeln, men detta är på ett mycket personligt sätt och det visar att Herren fortsätter att tala till oss. Han är underbar i sina vägar – Han är överraskningarnas Gud och vi vet inte vem Han kommer att använda för att ge oss sina budskap. Det fanns en tid när Vassula inte praktiserade sin tro – kyrkan betydde ingenting för henne. Detta är en oerhörd källa till hopp för oss alla. Herren bryr sig om oss och följer oss på vår pilgrimsresa här på jorden. Hon underströk platsen för kärlek i våra liv och att Herren önskar att vi alla är enade och att vara oförsonad är i sig själv ett syndens tillstånd. Om några dagar kommer vi att fira oktaven för förbönen för de Kristnas enhet. Temat är: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Vi håller på att samlas. Det fanns en tid när vi var fiender. Det är en lång väg att gå för att Jesus bad ”må de alla bli ett” – det är den enhet Fadern vill ha bland oss och Vassula sa: ”Denna fridens enhet kommer inte att innebära mer kostnader” – hon klarade att komma med bara en biljett!! Det är denna enhet Vår Herre vill ha och jag ber er alla att be för de kristnas enhet. Vi vet inte vilken väg Herren vill förenas oss på men målet är klart – Han vill ha en kyrka, en herde.

Tack Vassula. Gud välsigne dig och din tjänst.”

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message