DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Kardinal Joseph Ratzinger »

 | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Kardinal Joseph Ratzinger

Påve emeritus Benedikt XVI, tidigare prefekt för Troskongregationen (CDF)

Originalbrev. Klicka för att förstora.
 

ÖVERSÄTTNING

Troskongregationen
10 JulI 2004

Prot N. 54/92-19631

Ers Eminence/Excellence,

 

Som Ni vet, publicerade denna kongregation 1995 en skrivelse rörande fru Vassula Rydéns skrifter. På hennes initiativ inleddes därefter en dialog. Som en följd av denna dialog har fru Vassula Rydén i ett brev den 4 april 2002, som också publicerats i den senaste utgåvan av Sant liv i Gud, gjort värdefulla klargöranden gällande sina äktenskapliga förhållanden och några förbehåll, som i ovan nämnda skrivelse anfördes mot hennes skrifter och hennes deltagande i sakramenten. (Jfr Bilaga).

Eftersom de ovan nämnda skrifterna har nått en viss spridning i Ert land har denna Kongregation bedömt det värdefullt att underrätta Er om vad som ovan nämnts. Samtidigt bör troende katoliker följa stiftsbiskopens anvisningar beträffande deltagande i de ekumeniska bönegrupper som organiserats av fru Rydén.

Medan jag meddelar Er vad jag nämnt ovan tar jag tillfället att försäkra Er om min varaktiga och djupa uppskattning.

 

Ers Eminens´/Excellens´

Mycket Tillgivne

(namnteckning)

Joseph Card. Ratzinger
Prefekt

(Med bilaga)


Till presidenterna för Biskopskonferenserna i
Frankrike, Schweiz, Uruguay, Filippinerna, Kanada

 | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
        Kardinal Joseph Ratzinger
        F. Joseph Augustine DiNioa
        Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF
        F Prospero Grech, OSA
        Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech
        Svar till fråga 1: Förhållandet mellan SLIG och Uppenbarelsen.
        Svar till fråga 2: Mitt förhållande som ortodox kristen till den Romersk-katolska Kyrkan
        Svar till Fråga 3: Förvirring i terminologin beträffande den Heliga Treenighetens personer.
        Svar till fråga 4: Protologi and Eskatologi.
        Svar till fråga 5: SLIG som en rörelse?
        Ärkebiskop Ramon C. Arguelles
        F. Lars Messerschmidt
        "Situationen har modifierats" säger påven Benedikt XVI
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message