DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » P. Lars Messerschmidt »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH| DOWNLOAD PDF

P. Lars Messerschmidt

Generální vikář Katolické církve v Dánsku

Vassula a kardinál Ratzinger

Dne 10. července 2004, prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Ratzinger, rozeslal řadě biskupů dopis, obsahující posudek téže Kongregace o Vassule Rydén, která navštívila skandinávské země 2.-11. října 2004.

Krátké představení Vassuly pro ty, kteří ji neznají: Narodila se roku 1942 v Egyptě řeckým rodičům, řeckopravoslavného vyznání. Poté, co se provdala za Švéda, cestovala po světě a patřila k vyšším sociálním vrstvám. Nepraktikovala křesťanství. Při pobytu v Bangladéši v roce 1985, se zvláštním způsobem setkala s Bohem, což se stalo počátkem jejího hluboce křesťanského života. Ježíš skutečně vstoupil do jejího života a ona začala zaznamenávat své denní rozmluvy s ním. Vassula slyší Ježíšův hlas, ale zvláštní věc na této komunikaci, která pokračuje až do dnešního dne, je to, že Ježíš současně vede její ruku, t.j. že píše svá poselství používajíc její ruku. Je to velmi jasně patrné v rukopise, který byl publikován. Několik uznávaných teologů o tomto jevu napsalo, že se tento fenomén v mnoha ohledech liší od tzv. "automatického psaní". Od té doby cestuje po celém světě a evangelizuje na základě svých zápisů, které nesou název Opravdový Život v Bohu.

Dne 6. října 1995 vydala Kongregace pro nauku víry Notifikaci, jako odpověď mnoha katolickým biskupům a věřícím, kteří v této věci žádali radu. Kongregace se tehdy rozhodla varovat věřící, aby nepovažovali Vassuliny spisy za nadpřirozené a dotázala se na určitá dogmatická vyjádření v textu. Tato Notifikace vyvolala bouři protestů od renomovaných teologů, kteří byli přesvědčeni o pravosti spisů. V posledních několika letech probíhá komunikace mezi Kongregací a Vassulou, jež vyústila v dokument řadě biskupských konferencí, které vyjádřily konkrétní zájem o vyjasnění postoje Kongregace k Vassule. Tento dokument podepsal sám kardinál Ratzinger. Zmiňuje se, že dopis, který Vassula otiskla v posledním díle "Opravdový Život v Bohu" jako své odpovědi Kongregaci, poskytuje "potřebné vyjasnění ohledně její manželské situace, stejně jako těžkostí, které jsou zmíněny ve výše uvedené Notifikaci, týkající se jejích spisů a účasti na svátostech".

Toto vyjádření zní poněkud lakonicky, ale na základě Notifikace z r.1995 to znamená, že Kongregace je spokojena s jejími odpověďmi a nadále netrvá na dogmatických výhradách vůči ní. Pochopitelně Kongregace se zdržuje vyjádření, zda je skutečně Boží nástroj, ale raději ponechává na jednotlivých biskupech, kněžích a věřících, aby si udělali vlastní úsudek. Dokument pouze říká, že pokud je to nutné, biskupové by měli dát signály ekumenickým modlitebním skupinám, které Vassula organizuje.

Existuje velké množství svědectví z různých, dokonce i nekřesťanských denominací, že lidé získali opravdovou a hlubokou víru v Krista čtením a posloucháním Vassuly. Ježíš říká, že duchovní skutečnosti mají být posuzovány podle svého ovoce. Nemůže být pochyb, že ovoce Vassuliných aktivit je dobré, avšak každý musí rozeznat, zda je jedním z Ježíšových nástrojů dneška. Na základě krátkého dopisu kardinála Ratzingera je nyní mimo každou pochybnost, že katolík může s klidným svědomím považovat Vassulu za poslanou od Boha. Samozřejmě, každý má svobodu tak neučinit, ale není nadále možné předpokládat dogmatické důvody pro její odmítnutí. K tomu, aby člověk posoudil duchovních věci, potřebuje naslouchat svému srdci. Svoboda a úcta k názorům jiných, jsou však nutností v oblasti zjevení a proroctví.

20.10.2004

Fr. Lars Messerschmidt
Katolická církev v Dánsku

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH| DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj Těšitel
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message