DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu »

Arcibiskup Frane Franič

Emeritní arcibiskup Splitu a Makarska a bývalý předseda teologické biskupské komise ve Splitu, v bývalé Jugoslávii

(Uvádíme zatím alespoň krátký úryvek - na překladu celého textu se pracuje ...)

Při četbě knih Božích poselství, když jsem navíc věděl, že autorka, paní Vassula Rydén, je dcera řecké pravoslavné církve, velice na mě zapůsobilo, že jsem v nich našel věrnost, a jak jsem pevně přesvědčen, absolutní věrnost všem zjeveným pravdám tak, jak je učí a vykládá katolická církev. 

Podle mého pokorného, ale pevného přesvědčení, nikdy v těchto knihách, ať už to byly první knihy nebo ty, které následovaly, nebyl žádný omyl. Není to žádná chyba, když Vassula mluví o Kristu a nazývá Ho Abba nebo Jahve, ani když říká, že Kristus přijde na svět, aby přinesl období míru, protože to má co do činění s historickým návratem Krista na tento svět skrze Jeho Církev, která bude během tohoto období míru znovuobnovená. Pak bude přítomnost Krista všemu lidstvu na tomto světě ještě více zřetelná. Jak to řekla Panna Maria a Královna proroků ve Fatimě, a jak stále ještě nyní prorokuje v Medjugorje. 

Proto se sjednocuji se všemi těmi katolickými biskupy a teology, kteří obhajují autenticitu a upřímnou věrohodnost Vassuly Rydén, vizionářku a mystičku, jednu z největších v naší době.

(anglický text naleznete zde)

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Vstup do radosti svého Pána!
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Velký Návrat - Nové Letnice
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message