DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Biskup Anil Joseph Thomas Couto »

Biskup Anil Joseph Thomas Couto

Biskup Dillí v Indii přivítal poutníky TLIG v květnu 2005 těmito slovy:

(...) Sv. Kateřina Sienská a další velcí světci, kteří zanechali hlubokou stopu v historii, ale o nich nemám v úmyslu mluvit. Vyzvali a přesvědčili papeže, aby se vrátili k životu podle evangelia.

Musím se přiznat, že jsem tomu ze začátku příliš nevěřil. Učinil jsem jistou zkušenost, když přijela Vassula do Dillí v roce 1990, ještě než jsem se stal biskupem. Tehdy jsem se právě vrátil z Říma po svých ekumenických studiích. Měli jsme tehdy moc krásné setkání se všemi pastory, atd. Ale tehdy jsem to nebral nijak vážně. Říkal jsem si, že na světě je dnes mnoho takových lidí atd. Ale když jsem začal číst její spisy, číst její poselství, řekl jsem (o Vassule), že je pravá, je opravdová a její poselství ukazuje cestu k jednotě. Jak jsem četl včera, není to nic jiného než pokání, pokora, láska a porozumění a přijetí druhého na úrovni srdce, na což čekám. (…)

To se poprvé v mém životě stalo teď, v posledních 4 dnech, a jsem si jistý, že tuto zkušenost udělali mnozí z nás. Poprvé v našich životech jsme společně přítomni slavení Eucharistie. Pravoslavní, katolíci, anglikáni a další. Samozřejmě bychom zmínili i ostatní protestatské skupiny, které tady nejsou, ale kdyby byly, jistě by byly také přítomny Eucharistie. Musíme je pozvat na další pouť, zaměřit se na Slovo Boží. Na Slovo Boží, na naše vlastní zkušenosti, víru v Ježíše, naše křesťanské zkušenosti učedníků, a na to, co nás všechny sjednocuje. A pak je to dovede ke Svaté Eucharistii a k celé katolické (všeobecné) tradici, na které máme podíl všichni, ne jen římskokatolíci, katolické tradici, tradici Církve, na které máme všichni podíl. Povede je to k plnému porozumění toho, co znamená Církev a její celá tradice.

To může být náš plán pro další pouť. Shromáždit ty, kdo nevěří v Eucharistii jakožto střed Jednoty, ale věří ve Slovo Boží. Jsem si jistý, že Slovo Boží je základ. Zakusili jsme to v Dillí, když zemřel papež Jan Pavel II. a měli jsme společnou ekumenickou bohoslužbu. Shromáždilo se nás tam mnoho, a všichni mluvili velmi krásně o smrti a vzkříšení, jež jsou plně obsažena ve víře, kterou všichni sdílíme. Řekli jsme si, že nejsme schopni se sjednotit kolem Eucharistického stolu ale rozhodně jsme schopni se shromáždit u stolu Božího Slova. Tak se můžeme setkat s protestanty, a to je šance také pro sdílení víry, kterou máme společnou, a která nás přivádí do Jednoty Jedné Svaté Katolické a Apoštolské Církve.

Vassulo, velice vám děkuji. Děkuji za tuto poskytnutou příležitost.

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message