DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Biskup Battikha, Sýrie - přednáška »

Pouť Opravdového života v Bohu v Moskvě  1.-10. září 2017

 

Který je to most, který nás sjednocuje

a dává Pokoj světu?

                                            

Biskup  Isidore Battikha

emeritní biskup v Homs, Sýrie

biskup v Puerto La Cruz, Venezuela

řecko-melkitská katolická církev

 

Obsáhnout tak hluboké téma několika slovy a během 10 minut je velmi náročný úkol. Abych to zvládl, napodobím Ježíše, který mluvil k zástupům o velkých tématech několika slovy a to v podobenstvích.

 

Bylo nebylo, byli jednou dva bratři, František a Cyril, kteří žili odděleně ve svých domech postavených naproti sobě, obklopeni krásnou přírodou. Kvůli malým problémům, které se časem zvětšily, oba bratři spolu přestali mluvit a vyhýbali se křížit si cesty.

 

Jednou k jednomu z domů přišel tesař a ptal se, zda by pro něj neměli nějakou práci. František odpověděl:

 

Pane, vidíte ty dřevěné klády poblíž potoka? Nedávno jsem je pokácel. Můj bratr Cyril žije v domě na druhé straně a kvůli naší rivalitě odklonil potok, aby nás na vždy rozdělil. Z toho důvodu už nikdy nechci vidět jeho dům. Proto postavte plot, zeď, která mě bude chránit, abych neviděl co se děje na protější straně.

 

František odešel pryč do města a vrátil se pozdě v noci…

 

A co k svému úžasu spatřil. Místo plotu stál krásný most, který tesař postavil, aby spojil oba břehy země.

 

Neschopný slova spatřil na protějším břehu svého bratra Cyrila, jak s úsměvem kráčí po mostě.

 

Františku, můj bratře, nemohu uvěřit svým očím! To jsi ty postavil tento most, i když jsem tě já pohoršil. Přicházím, abych se ti omluvil. Jaká pokora Františku, jakou máš odvahu! Odpusť mi, bratře, odpusť mi…

 

A oba bratři se objali. Zapomněli na to, co se dříve stalo, aby nastolili budoucnost pokoje a bratrství.

 

Když František viděl, že tesař odchází, řekl mu:

 

Dobrý muži, jak mnoho ti dlužím? Proč nemůžeš zůstat s námi a oslavit naše usmíření?

 

Ne, děkuji, drahý příteli, odpověděl tesař. Musím postavit mnohem více mostů. To je moje mise…

 

                                             _________________

 

 

1.      Jména  František a Cyril symbolizují dvě sestry - církve: katolickou a pravoslavnou.

2.      Být stavitely mostů je podstata každé křesťanské mise.

3.      Rozdíly muži jsou bohatství a ne selhání.

4.      Co spojuje křesťany je mnohem větší než to co je rozděluje.

5.      Dřevěné klády použité pro stavbu mostu jsou: pokora, odpuštění, pravda. Všechny dohromady nám dají slovo pokoj a klid.

6.      Tak jako svět věří v Kříž  a Vzkříšení našeho Pána, tak i my se milujme navzájem, tak jako Pán odpouští naše poklesky a dává nám Pokoj. Protože ti, kteří nemají pokoj, nemohou jej dát světu a druhým.

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
        Vassulina úvodní promluva
        Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení
        Vassulina závěrečná promluva - Otázka míru
        Kardinál Toppo
        Biskup Riah Abo El Assal - promluva
        Biskup Battikha, Sýrie - přednáška
        P. Theofilo Rodriguez - promluva
        Michael Chao Than
        Pozvánka na 11. mezinárodní ekumenickou pouť
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj Těšitel
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Duch Lásky
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message