DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015 »

10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015

Objevit Svatá místa (10. - 17. října 2015)

Vassula Rydén a Asociace Opravdového Života v Bohu vám s potěšením oznamují naši další pouť do Itálie, jednoho z velkých uměleckých a duchovních center světa. Budeme 7 nocí v Římě, věčném městě, které má již po celá staletí neutuchající půvab. Odtamtud budeme vyjíždět k návštěvám různých koutů Itálie.

St Peters

Náš program zahrne návštěvu Pompejí, města, které bylo pohřbeno prachem do výše 20 stop (6 m), který následoval po erupci nedaleké sopky hory Vesuvu v roce 79 n. l. Navštívíme baziliku Panny Marie Růžencové (Beata Vergine del Santo Rosario). Další den budeme putovat do Loreta, města na kopci v italské provincii Ancona, známého zejména díky své Bazilice Svaté Chýše (Santa Casa), která je podle tradice domem, v němž žila Panna Maria. Třetí den naší pouti mimo Řím navštívíme krásné Assisi, stejně tak jako v roce 2011, které je místem narození sv. Františka a je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme hořejší baziliku Sv. Františka, kde jsou umístěny fresky Giotta, znázorňující život sv. Františka a dolní baziliku s hrobem tohoto světce. Také navštívíme baziliku Panny Marie Andělské, v níž se nachází malá kaple nazvaná Porciuncule, v níž Ježíš řekl sv. Františkovi, aby znovu postavil Jeho Církev. Místa, která si rozhodně nelze nechat ujít!

Během našeho pobytu v Římě bychom měli navštívit některé hlavní památky, jako jsou Svaté schody, baziliku Santa Maria Maggiore a baziliku sv. Petra. Těšíme se, že vás na naší pouti 2015 přivítáme, abychom se modlili za jednotu a sdíleli nezapomenutelné události. 

Santa Maria Maggiore

Náš program začne v Římě s poutníky, kteří přiletí v sobotu 10. října. Odlet je plánovaný na sobotu 17. října. Přílety a odlety - letiště Fiumicino or Ciampino.

Saint Francis

Pokud byste chtěli finančním darem podpořit kněze, kteří se pouti chtějí účastnit, kontaktujte českou asociaci TLIG - email: info@tlig.cz

Registrace je již otevřena - v angličtině - přihlaste se na http://www.tlig.net/italy

Dotazy v angličtině pište na: pilgrimage@tlig.org 

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Hodina krize se nyní vznáší nad zemí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Osvobodím člověka bez viny
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message