DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Светите Места 2000 » Нека бъдем Едно в Святата Троица »

Нека бъдем Едно в Святата Троица

от Васула

 

Знаете ли върху кои основи възнамерява Господ да изгради Църквата Си? Ще ви кажа върху кои основи възнамерява Господ да изгради Църквата Си. Ще я изгради върху Майката Добродетел, която е Обичта, и нейните деца, които са другите добродетели, които никнат от Обичта. Един ден дойде Иисус да ме посети и ми зададе този въпрос: “дъще, каза, готова ли си да продължиш да вдигаш Кръста, който предопределих за теб?” И аз отговорих “Готова съм, стига да не Те загубя и да съм с Теб, съединена и една.” Тогава ме попита,  “знаеш ли какво означава това и какво изисква?” Светият Дух тогава ми помогна да отговоря на въпроса на Иисус и видях себе си да казва: “Жертва, снижение, смирение, заличаване, обич, вяра, надежда, покорство, себеотрицание, молитва, молитва, молитва, търпение, разкаяние, умъртвяване, страдание, пости и доверие в Теб, и дух на прошка.”

Господ излеждаше доволен и каза: “добре говори, но не е достатъчно само да ги познаваш тези неща; искаш ли да останеш в благоволението Ми? тогава, ще трябва да приложиш в действие всичко, каквото спомена; Царството на Небето е като тропей, който го спечели ще го пази като същровище; и отново, Царството на Небето ще бъде дадено на онези, които идват с ръце пълни с добри плодове, затова, Васула Моя, възнамерявам да изградя Църквата Си върху тези добродетели, които спомена;”

Иисус Христос не промени тъжния и настойчив тон за единството и в последните Си послания. Миналото лято отново ни каза: "Страданието Ми е голямо заради вашето разделение, разделение на Църквата Ми, същата тази Църква, която закупих със Собствената Си Кръв; ах... коя великодушна душа първа ще обедини датите на Великден? обичам ви всички; благославям всеки един от вас; бъдете един под Святото Ми Име;"

Разделението ни е грях и скандал за останалия свят. Как да ви покажа да разберете колко лошо нещо е разделението!! Това е олицетворението на Жестокостта! Това е самият Сатана! Как е възможно да седим така година след година и да имаме Сатаната да седи на масата ни? Това е подигравка спрямо Иисус, на който са му омръзнали тези безкрайни диалози... “Да, да, ваша святост, така трябва да направим, не, не, ваше преподобие, може би е по-добре ако... да, ваше преосвещенство, може би догодина, да, знаем, че е скандал, но, неговата милост смята, че е по-добре ако... Спрете всичко това! И слезте от престолите си и облечете вретище и се покайте, за да покажете наистина тъгата си! Съберете се и си поделете заедно хляба, стига вече!” Това е най-голямото деяние на обич, което ще предоставите на Иисус в тази Юбилейна Година.

Тази нетърпимост, която имаме един към друг показва липса на обич не само към ближния, но и към Бога. Бог има нужда от чиста и великодушна обич от наша страна. Как е възможно човек да счита себе си за благочестив и праведен, когато плодовете на покаянието, които са обичта, помирението и единството, не съществуват? Посредством покаянието човек може да се възроди! Не става въпрос за външно проявление на религията, което ще го направи да влезне в Царството на Бога, а вътрешна промяна. Това е обратът на сърцата ни, който ще позволи на Светия Дух да ни отведе в единството. Иисус казва, че някои ще изкажат следните аргументи: “Но винаги сме спазвали закона на Църквата и сме се покорявали на него.”И на това Иисус отговаря:
“не е достатъчно да спазвате закона на Църквата и да му се покорявате; имам нужда от смирение и обич и от обрата на сърцата ви, за да стане всичко това основата на единството ви; след като твърдите, че сте в Истината, обяснете Ми тогава своето разделение... как е възможно човек да твърди, че е справедлив, когато страните ви се намират във война и са възпламенени!” Това е така, защото, доколкото имаме война в сърцата си, това се изразява и външно, войните продължават.
“знайте, че Свещеното Ми Сърце очаква от вас: благодеяние, великодушие, молитва и дух на помирение и да се обичате един друг, както Аз ви обичам; ще чуя ли от вас вика ви на предаване и покаяние?” (14.9.1992)

Относно закона на Църквата, Иисус казва следното: “говорите за Закона, но не Го носите в сърцето си; пренебрегнахте най-важните точки на Закона, обичта, покаянието, милосърдието, добрата вяра!” (19.3.1993) Да се помирим и да сключим мир помежду си означава да се помирим и да сключим мир и с Бога. Означава да се завърнем в благоволението и в близостта с Бога, след период на отчуждение и бунт поради греха и нарушението.

Съвсем в началото на това откровение, когато ангелът ми се опитваше да привлече вниманието ми към Бога и да се обърна към Него, ми казваше неща, които не разбирах. Казваше ми да се помиря с Бога. Веднага реакцията ми беше да кажа “Но не съм във война с Бога! Какво ми говори?” Обаче да, бях. Бях, защото душата ми беше отчуждена от Бога и принадлежах винаги на света, бях винаги дъщеря на хората, покварена и смъртна. Не бях станала все още осиновено дете на Бога посредством благодатта на Светия Дух и единствено, когато щях да се покая, щях да мога да се възродя със светлината на Светия Дух, който обгръща всичко и щях да стана дете на Отеца.

Светият Дух казва: "опитвам се да ви привлека всички към синовен съюз на божествена Обич с Отеца и Сина и с Мен, така че да се движите в Нас и Ние да се движим във вас; (...) вярно е, че без Мен тялото ви е мъртво, (означава духовно мъртво) а с Мен тялото ви е живо и в Мен и посредством Мен ще бъдете счетени за деца на Бога; ето защо, трябва да Ми позволите да царувам в сърцата ви и да направя от вас синове и дъщери на Всевишния; Писанието казва: “блажени са чистите в сърцето, защото те ще видят Бога;” за да видите Бога и да Го признаете като свой Отец, трябва да се родите в Мен, Светия Дух, по благодат; как иначе ще видите Бога? едно дете, преди да се роди, виждало ли е своя баща? докато не се роди, няма да види своя баща; същото е и с духовното ви раждане от Мен; плътта е плът и има плътско зрение, но който се ражда от Духа, добива взор за Бога, което му позволява да Го съзре, да Го признае и да проникне в Неговите дълбини;" (7.6.1998)

Затова, оставайки разделени, ние се бунтуваме с дързост срещу Бога и срещу всички небесни сили. Стоим без страх пред Престола Му, нарушавайки закона Му на Обич и най-лошото е, че наистина, вярваме наистина, че сме добродетелни...

Братя и сестри, докога ще продължава това? Докога ще позволяваме на Сатаната да ни храни с отровата си, която е разделението и високомерието? Бог ни зове всички да сме едно, така че този божествен съюз да укрепи Църквата Му, която сега е в развалини. Не само ще укрепи Църквата, ако се помирим и обединим, но и всички демони ще побягнат. Ще съборим всички мрачни сили и господството на лукавия, когато чуят стъпките на Светия Дух.

Как искате Църквата да е достоверна в очите на хората, когато провъзгласявате мир и помирение в страни, където колят народа им, когато ние помежду си, колим духовно Тялото на Христос, хвърляйки отровни стрели един срещу друг. Докога ще бъдем глухи към виковете на Господа ни се помирим? Как можем да спим спокойно, когато продължаваме да живеем разделени и да скандализираме цялото небе? Чуйте това послание на Отеца ни: “о, царски Мой дом, разменил славата си със срама!” (25.9.1997) "днес наблюдавам земята и бих желал никога да не го бях направил… Очите Ми гледат това, което не исках да видя и Ушите Ми чуват това, което винаги се страхувах да чуя! Сърцето Ми, като Баща, е потънало в скръб; оформих човека по подобие на Своя Образ, но те нравствено са изпаднали и днес толкова измежду тях са станали подобие на Звяра!" (15.4.1996)

Затова, нека променим сърцата си и станем пример на единство за останалия свят.

Смирението и обичта, Иисус казва, че са ключовете за единството. Казва, че не е красноречието на словото, нито продължителните речи, които ще ни отведат към единството. Не е размяната на похвали между нас, която ще отведе Църквата към единството. Всички тези неща уморяват Иисус, защото опустошение и развалини са проникнали в Олтаря Му, какви похвали тогава бихме могли да разменяме помежду си? Иисус казва:
“къде е честта им? сведете се, за да можете да видите Волята Ми; снижете гласовете си, за да чуете спасението, което ви говори от висините на Славата;” (15.6.1995)

Мнозина имат дързостта да казват, ах, че Иисус се повтаря, затова не е възможно да е Иисус, който говори в тези послания. Да, скъпи приятели, този вик произхожда от небето и е действително Иисус, който зове, когото наново разпънахте с неверието си и с неогъваемостта си! Ще се повтаря, защото, доколкото хората остават безразлични към Милосърдните Му Призиви, ще продължи да се повтаря! И пророчеството на Исаия е валидно за тях и до днес: “Слушат с ушите си, но не разбират, гледат с очите си, но не различават...” Иисус ни казва до каква степен обиждаме Отеца и предпочитам да се позова направо на Неговите слова, казва:

“Отецът Ми е повече от обиден; колко дълго още земята ще е разделена и разкъсана? колко дълго още Църквата Ми ще бъде разделена и в бунт? Духът на Отеца Ми бива постояно хулен и осмиван от мнозина Мои служители; това поколение все още ли не е чуло шум от небето? все още ли не сте чули от висините риданието на светиите?” (5.2.1999)

Разделението е като лош господар в нас и не трябва да даваме на този господар никаква възможност, в никакъв случай да господства над нас. Но Бог, който е Изворът на всяко Добро, може да обезвреди лошия господар, който е разделението, защото законът на Бога е Закон на Добрина и Живот, който обезврежда всичките ни зли склонности. Затова, когато се събираме, за да говорим за единството, нека идваме с простота в сърцето, след като преди това сме прилепили сърцето си към Бога. Трябва да оставим настрана недоверието и блестящите светски речи. Нека не се срещаме помежду си с високомерие и лукавост. Който идва по този начин, никога няма да види и да проумее нещата със светлината на Бога.

Ненадминатият Извор на Християнско Единство е Светият Дух и на Него трябва да оповаваме надеждите си и обединението си. Иисус предупреждава онези, които не работят с искреност, а за собственото си прославяне. Сърцето на Иисус се натъжава непрекъснато, гледайки онези, които в Неговия Дом са неискрени и не работят според Духа за обединението на датите на Пасха. Иисус иска от нас да се молим за тях, така че гордият дух, който се е вкоренил в тях и ги държи разделени от Истината да ги напусне, за да дойдат на себе си. Но и днес, Сатаната и неговите демони продължават да ги държат вързани в липсата им на обич, защото обичта е отличителният знак на вярата. Иисус казва: “Как могат да казват един на друг: “Аз проповядвах Благовестието по света. Работих за Църквата да бъде една, и сега единственото, което следва да дойде е венецът на правдивостта, който Бог, моят Господ, пази за мен за цялата вечност…” когато и до днес все още изменят на дълга си?”

И ето още един вик от небето към свещениците Му:

"всички свещеници би трябвало да Ми подражават в своя живот; не говоря за тези, които Ми подражават и които са като Моя Авел, който Ни се харесваше за неговите жертви и искреността му, а за тези, които са като Каин и Исав и Юда и Книжниците и Фарисеите; за тези тук говоря, тъй като поведението им противоречи на Светите Ми Правила;

трябва ли заради тях да продължавам да пия чашата на вашето разделение, тази чаша, която насила Ми бива давана от тях? досега не упражних никакво насилие върху вас, умолих ви да обедините датите на Великден, но вие не се вслушахте в Духа Ми; злоупотребихте с търпението на Отеца Ми; сега още веднъж искам от вас да обедините датите на Великден, за да блесне Духът Ми над вас с благодат и да стане Домът Ми един; днес ви говоря, но вие не оценявате словата Ми в тези Послания; когато един ден ги оцените, ще бъде много късно… ах! ако поне един от тези хора работещи за единството, поне един единствен измежду тях не отстъпваше на страстите си, на страховете си, а потегляше напред към обединението на датите на Великден, Аз, Бог, ще да го издигна;

но това, което виждам в Дома на Изтока са пристъпи на гняв, упорство и страхове; братя, въпреки това противници; Дом на Изтока, добре направи, запазвайки Преданието, както Го дадох и както ранната Ми Църква Го упражняваше; но при все това, не позволяваш на Светия Ми Дух да те нахрани достатъчно за твоето спасение и за спасението на онези, които имат отчайваща нужда от спасение. (…) затова ви казвам, елате, проявете амбиция за даровете на Духа Ми и не оставяйте Дома Ми в опустошение; Домът Ми ще се възползва от даровете на Духа Ми, ако отворите вратата на сърцето си…

А ти, Дом на Запада, осъзна посредством светлината на Духа Ми, че едно тяло се нуждае от два бели дроба, за да диша свободно и че Тялото Ми е несъвършено с един бял дроб; моли се, живителният Ми Дух да ви обедини, но колко ще трябва да страдам преди това? (...) затова, умолявам те, Дом на Запада, върви напред и разобличи Лукавия, обединявайки датите на Великден, както при ранната Църква. (...)

град и невеста на Светия Ми Дух, ароматът ти те напусна… затова, върни се обратно при Мен като дете и благодатта Ми ще бъде върху теб и Трисветият Ми Свети Дух ще бъде твой водител и твой светилник; за да стане това, имам нужда от силна бедност на духа и от изобилно великодушие;" (27.11.1996)

Иисус казва: “всички онези, които предано защитават Църквата и свидетелстват за Нас, са като живи факели, тъй като словата им сияят в мрака на света; давам им сърце на воин, за да проведат добрата битка на вярата и справедливостта и да се присъединят, в тази духовна битка на времената ви към Моите архангели Михаил и Рафаил, храбри Воини на Справедливостта;” (22.6.1998)

Тези слова, приятели мои, чух от небето и получих заповедта да ги запиша и ми беше дадена заповед от Бога да станa Негово ехо, повтаряйки словата Му, за да покрият цялата земя като мъгла. Не бях запитана, беше ми дадена заповед да ароматизирам този свят с посланията на Христос, които ще пуснат корени единствено в чисти сърца.

Бог не се разкрива на онези, които твърдят, че имат знание единствено за земните неща, защото това съвсем не е знание. Истинското знание е знанието на Бога и това, скъпи приятели, не може да бъде научено просто с ума. Затова, Бог ми даде заповедта да разпространя Словата Му като реки на Милосърдие и Надежда. И това правя и това иска и вие да направите. Бог каза, че всеки човек ще съди тези послания според запаса на сърцето си. Всички Божии Слова са правилни и ще бъдат чути ясно от онзи, който разбира, приятни за смирените и онези, които има чисто сърце, но за чакалите ще бъдат скандал и обида. Защото, казва, че истински Християнин е онзи, който вътрешно е християнин и истинското Единство е и ще бъде в сърцето. Единството не е споразумение с буква, а с духа.

"Посредством Словото Си, Господи мой, ме изправи, за да изпееш на мен и на всички мои братя и сестри тази нова песен на Обич.

Костите ми чезнеха и сърцето ми се беше изсушило и се беше превърнало в суха земя. Разруха бе беше завладяла

в пълното ми неведение, бях празна, гладна и лишена, бях изпълнена с всичко, освен с Добрина.

Чудо на Обич, дойде в нощта ми, дойде при тази, която беше престанала да съществува, за да ме изпълниш с диханието на от Устата Си и да ме възвърнеш към съществуване.

И сега мога да кажа: бях издигната в Дворовете на своя Отец и плътта ми наново се разцъфтя, и по цял ден сърцето ми копнее и замира по Трисветия Ми Бог.

Боже, Спасителю мой, знаеш, че не съм достойна да вървя в Свещените Ти Дворове, но обичам Дома Ти, обичам Дома, в който живееш; не съм достойна да вървя около Престола Ти и да съзерцавам до насита Твоя лик.

Господи, нека сътворението Ти да чества Твоите Богатства, дай им да пият от Реките, дай им да ядат от изобилната Мана: с Теб, Господи мой, е Изворът на Живот, с Теб, Господи мой, е Дървото на Живота, затова ела, ела в мрака ни, ела чрез Светлината Си, така че да видим Светлината Ти.

Господи, Боже мой, чуй ме и застани на моята страна. Ела и обнови Своето сътворение, така че нищо вече да не може да ни разтърси! Слава на Бога, Бога на Славата, давам Ти живота си. Aмин." (27.11.1996)

 

Видеото на това изказване може да бъде видяно ТУК

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
        Eдна лична опитност от Поклонението в Светите Места през 2000 г.
        Приветствие от Васула
        Благородството на Кръста
        Нека бъдем Едно в Святата Троица
        Призовани сме да станем богове по участие
        Вземете Сърпа и Жънете
        The Trinity
        Unity and Reconciliation
        The Announcement of the Kingdom
        A Prayer for Unity
        The Necessity of Unity
        The Third Epoch
        Be One in the Divine Trinity
        Reconciliation: the Trinitarian Approach
        Passion for Unity
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Словата Ми Върху Теб Са Живи И Са Дух
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Този, който осъжда Викария на Църквата Ми, не може да бъде Мой ученик
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message