DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission » Evangelisation » Hur man engagerar sig nu » De 27 frågorna »

De 27 frågorna

Är du redo att bli ett vittne för budskapen Sant Liv i Gud? Dessa frågor är för dina förberedelser att bli ett vittne i ditt land eller område. Dessa frågor har utformats av Vassula genom inspiration av Herren. Svaren på frågorna innehåller, vare sig mer eller mindre, allt du bör kunna för att vittna på ett riktigt sätt.

Jesus säger ... Jag har befallt dig att tala i Mitt Namn och att proklamera allt som Jag har lärt dig, utan fruktan och med tydlighet; Jag har satt din själ i brand för att gå framåt och vittna med iver och tända andra hjärtan så att de lär känna Mig; (6 oktober 1999)

 1. Vilket är det första steget vi skall ta så att den Helige Ande fyller vår själ med sitt ljus?
 2. Många själar idag är torra som öknen; hur skulle vår själ kunna bli förvandlad så att den får ett utseende som förhärligar Gud?
 3. Vilka är de två steg som vi skall ta som Fadern lärde oss i början: hur vi skall närma oss honom och som kommer att få honom att resa sig från sin tron, lägga av sin krona och springa emot oss?
 4. Hur beskriver Jesus Fadern? Bara några få ord behövs.
 5. Hur beskrivs vi av Gud för att uttrycka hur vi kommer från Fadern?
 6. Vad är det som Fadern framför allt ber oss om?
 7. Vad är Faderns vilja?
 8. Vad betyder termen "att vandra med Gud"?
 9. Vilken är den största tjänsten vi kan erbjuda Gud?
 10. Vad är oavlåtlig bön?
 11. Vad innebär "Sant Liv i Gud"?
 12. Kan du förklara vad hjärtats bön är?
 13. Kan du förklara vad jämbördig kärlek betyder, när Jesus ber oss om en jämbördig kärlek?
 14. Vad betyder det att vara "gudar genom delaktighet"?
 15. Kan vi bli gudomliggjorda medan vi ännu är här på jorden?
 16. Vad måste vi göra för att bli gudomliggjorda?
 17. Vad betyder uttrycket "regera med Gud" och kan man, medan man ännu är på jorden, regera med honom?
 18. Kan du förklara vad den andra pingsten betyder?
 19. Kan du förklara vad de nya himlarna och den nya jorden är, liksom det nya Jerusalem?
 20. Jesus talar om skatterna i Hans heliga Hjärta; vad är den största skatten man kan få av Gud? I budskapen talar han om några men betonar särskilt en.
 21. Välj fem rader som givits oss för att beskriva den helige Ande eller Hans verkan i oss och i Kyrkan.
 22. Vad betyder Korset för dig? Jesus beskriver det.
 23. Jesus talar om två nycklar som skall ena Kyrkan. Vilka är dessa två nycklar?
 24. Vilken är den enhet som Jesus upprepar i sina budskap? Vad är enhet för dig?
 25. Ge mig bara fem rader hur Jesus beskriver vår välsignade Moder.
 26. Vilken är den största dygden av alla?
 27. Sist men inte minst: vad är det första som Gud ber oss alla att göra?

Så, nu har du prövat att svara på frågorna på egen hand? Jämför gärna med Vassulas svar.

 
Mission
Vassulas kommande möten
Vassulas möten världen över
Rapporter från Vassulas möten
Evangelisation
    Ett brev från Vassula om evangelisation och bönegrupper
    Hur man engagerar sig nu
        De 27 frågorna
        De 27 svaren
        Bjud in ett vittne
        Video om hur man organiserar ett vittnesmöte
        Hur kan mitt land bli bättre organiserat?
    En inbjudan att evangelisera
    Att odla Sant Liv i Gud
    Ta upp skäran och skörda
    Vassula om att vittna
    Hjälpresurser för att främja SLIG
    Kontakta oss
Gåvor och stöd

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message