DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission » Evangelisation » En inbjudan att evangelisera »

En inbjudan att evangelisera

Vassulas brev till Sant Liv i Gud kommuniteten den 4 mars 1999

Utifrån följande budskap från Jesus har Vassula sagt att det är så mycket frukt i budskapen och att Jesus kommer att förbli hos oss och välsigna oss om vi bara tar det första steget. Hon sa: ”Jag tycker synd om Jesus” i den meningen att Jesus har gett så mycket och att vi inte i större utsträckning implementerar och sprider denna skatt av frälsning som Sant Liv i Gud ger.

Budskap mottaget 3/3 1999 för alla de som varit värdar för Vassula och känner till budskapen:

Mina återkommande besök hos er tillsammans med Min utvalda som bär med sig Min Frälsande Kärlekshymn ända fram till era fötter, för att förnya er och återställa Mitt fallfärdiga Hus, har lämnats obearbetade; till somliga av er har Jag sagt: ”Jag kommer nu att ta ifrån er Mina besök eftersom Ni tycks vara likgiltiga inför Min begäran att med era händer mångfaldiga frukterna av hennes mödor genom att evangelisera;” och det har Jag också gjort; dessutom är detta avlägsnande och denna frånvaro nödvändig för er växt; nu eller aldrig är tiden inne att ta upp skäran och skörda med kraft; bärga en skörd som ni inte förberett själva och ta emot Mina välsignelser.

Vassula förklarar:

Detta är ett budskap till de SLIG-personer som ännu inte försökt att organisera konferenser runt budskapen. Jesus gav mig detta budskap igår (3/3 1999) och det är det sista budskapet i sitt slag. Herren har sedan 2 ½-år tillbaka uppmanat SLIG-grupper att gå ut och evangelisera. Hans första kallelse besvarades inte. Han återkom till oss under symposiet i Jerusalem, som samlade alla nationer och aktiva grupper inom SLIG, för att där återigen be dem att evangelisera

Jag vet att Frankrike anordat flera konferenser, eller vi kan kalla dom publika ”bönemöten”. De var väldigt givande. I Schweiz har man också varit väldigt aktiva. I Holland har man också kommit igång. Samtliga fängelser I Portugal har evangeliserats och ett gott arbete har gjorts I både Bangladesh och Skottland.

Att anordna retreater är bra. Det tar tid att förbereda dessa och alla drar nytta av en retreat. Men idag ber Jesus oss att GE, ge av oss själv till andra där ute som fortfarande befinner sig i öknen. Förmedla skatten du fått och var generös genom att gå ut i världen och dela med dig av budskapen.

Så jag uppmuntrar ALLA som varit mina värdar att ta detta steg.

I Guds Kärlek och Nåd prisar jag Herren för Hans tålamod och för att han påminner oss om vad som behöver göras. Så låt oss göra Hans vilja.

Kärlek i Kristus,

Vassula, 4 mars, 1999

 
Mission
Vassulas kommande möten
Vassulas möten världen över
Rapporter från Vassulas möten
Evangelisation
    Ett brev från Vassula om evangelisation och bönegrupper
    Hur man engagerar sig nu
    En inbjudan att evangelisera
    Att odla Sant Liv i Gud
    Ta upp skäran och skörda
    Vassula om att vittna
    Hjälpresurser för att främja SLIG
    Kontakta oss
Gåvor och stöd

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

New York – möte med Conchita av Garabandal
 
DAGENS BUDSKAP:

Stunden har kommit då krisen tornar upp sig över jorden
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message